Ks. Kaszowski: Nauka Kościoła katolickiego w pytaniach, odpowiedziach i obrazkach

 

Niech dobry i miłosierny Bóg błogosławi wszystkich Odwiedzających tę stronę i bliskie ich sercu osoby!

 

Niech wasza pierwsza ziemia – która obecnie nie jest niczym innym jak tylko ruiną i zniszczeniem – wezwie Mnie, a Ja ulituję się nad waszą hańbą... Te nieliczne drzewa, jakie wam jeszcze pozostały, są wyschnięte i połamane – gotowe i przydatne tylko jako drewno na spalenie. Pozwólcie więc Memu Świętemu Duchowi przemienić wasze dusze w Raj, w Nową Ziemię, na której – w was – uczynimy Sobie Nasze Mieszkanie. (TLiG)


Ważne!!!

Aby nie "zgubić się na stronie", warto posługiwać się strzałkami, umieszczonymi w górnym lewym rogu używanej przeglądarki internetowej. Strzałka w lewo umożliwia powrót do punktu, z którego się wyszło.


Częste rozważanie słowa Bożego to karmienie swojego ducha

 

Ewangelia według św. Marka na każdy dzień:
 

(19 lipca 2024)

Najnowsze rozważania: MAREK, ROZDZIAŁ 4

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY
„Ludzie niewiele zainteresowani słyszanym słowem Bożym”
„Różne sposoby odnoszenia się do słowa Bożego przez ludzi”
„Upodobnienie się do Chrystusa dzięki przyjęciu słowa Bożego”

PRZYPOWIEŚĆ O LAMPIE
„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Światłości i niech stanie się dla niej świecznikiem”
„Chrześcijanie podobni do korca, łóżka lub świecznika”

PRZYPOWIEŚĆ O MIERZE
„Konieczność odróżniania prawdy od zwodniczych kłamstw”
„Obdzielanie złem lub dobrem”
„Powiększać dobro i nie narażać się na tracenie go”

PRZYPOWIEŚĆ O ZASIEWIE
„Wbrew pozorom królestwo Boże stale wzrasta”
„Królestwo Boże, wzrastające aż do końca świata”
„Królestwo Boże zostało «zasiane» na ziemi”
„Wzrastanie do pory żniwa”
„Królestwo Boże w nas lub obok nas”
„Boska moc Jezusa i Ducha Świętego powoduje wzrost królestwa Bożego”

PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNKU GORCZYCY
„Wielkość królestwa Bożego ujawni się w przyszłości”
„Wzrastające lub niszczone królestwo Boże w człowieku”

ZAKOŃCZENIE NAUCZANIA W PRZYPOWIEŚCIACH
„Jezus nauczał w sposób dostosowany do możliwości słuchaczy”
„Odwieczne Słowo Boże mówiące ludzkim językiem”
„Prawda Boża przyobleczona w szatę ludzkich słów i przypowieści”
„Jezus objaśniał wszystko swoim uczniom”

BURZA NA JEZIORZE
„Najpierw przerażenie a potem lęk”
„Jezus – Zbawiciel chroniący człowieka”
„Zmęczony i śpiący Syn Boży”
„Bóg nigdy nie zasypia”
„Ciało ziemskie i ciało zmartwychwstałe”
----------
„Nie królestwa tego świata, lecz ziarnko gorczycy ukazuje naturę wspaniałego królestwa Bożego„
„Jezus oddalili się od tłumu ludzi, który kochał„
„Jezus jest Panem”
„Łódź na wzburzonych falach ludzkiego życia”
„Niebezpieczeństwa na drodze do nieba”
„Śpiący w łodzi Jezus Władcą całej przyrody”
„Zawierzenie Temu, który na zaufanie Mu zasługuje”

 

Ewangelia według św. Mateusza na każdy dzień (cała księga)

Ewangelia według św. Łukasza na każdy dzień (cała księga)

Ewangelia według św. Jana na każdy dzień (cała księga)

 Stała Adoracja Najświętszego Sakramentu


 Poświęcenie Sercu Jezusa i Maryi siebie, bliskich i narodów (także Rosji)

W trzynastu językach (także po ukraińsku)


 Modlitwa do św. Michała Archanioła i do Królowej Aniołów, Maryi


Teologia - wideo


Ciągle ważne lub znowu Ważne na nasze dnI:


 

Treści omówione na tej stronie internetowej

Pismo Święte

Ewangelia według św. Mateusza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ewangelia według św. Marka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ewangelia według św. Łukasza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ewangelia według św. Jana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Księga Apokalipsy św. Jana

Różne sprawy związane z Pismem Świętym

Credo

Credo modlitwą serca

Credo nicejsko-konstantynopolitańskie z odsyłaczami do wyjaśnień

Credo św. Pawła VI po polsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, angielsku, francusku

Słownik wyrażeń religijnych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ź Ż

(Powrót z haseł napisanych cyrylicą – przy pomocy strzałki w lewo, umieszczonej w górnym lewym rogu używanej przeglądarki internetowej)

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Teologia z ilustracjami dla dzieci i ich wychowawców

Wykaz tematów

Modlitwa

Wynagradzanie Bogu za zniewagi i bluźnierstwaJezus uczy modlitwyWstawiennictwo Maryi i świętychPomoc Ducha Świętego w modlitwiePotęga modlitwy w walce z szatanemSkuteczność każdej modlitwyModlitwa w obecności BogaModlitwa sercemModlitwa w ciszyModlitewne medytowanie CredoModlitwa Maryi wzoremModlitwa wspólnotowaModlitwa odczytywania woli BożejModlitwa kontemplacyjnaRóżaniecTajemnice różańcoweŚw. Jan-Paweł II o Różańcu: Rosarium Virginis MariaeRóżaniec uczy kontemplacjiRóżaniec w rodzinieModlitwa Ojcze nasz

Prawdy wiary - teologia dogmatyczna

Spis treści

Syntetyczny wykład - początek pierwszego rozdziału

Zestawy pytań dotyczących wiary i moralności

Istnieje Bóg-Miłość, który nas kocha

Istnienie Boga-Miłości Dowody na istnienie BogaPoznawalność BogaBliskość BogaGdzie jest Bóg?Przyjaźń z Bogiem

Bóg mówił i nadal mówi do nas

Objawienie BożeNatchnienie Pisma ŚwiętegoTradycjaBóg mówiący dzisiaj - współczesne objawieniaWiara przyjęciem mówiącego do nas BogaWiara dojrzałaNiewiaraAteizmRóżne religie i ich porównywaniePostawa wobec objawień prywatnych

Jeden Bóg w Trójcy Przenajświętszej

Istnieje tylko jeden Bóg prawdziwy

Jedyność BogaImię BogaNatura Boga

Przymioty Boga

Jaki jest Bóg?Bóg żywyNieskończona doskonałość BogaNiezłożoność BogaNiezmierzoność BogaWszechobecność BożaNiezmienność BogaWieczność BogaWszechmoc Boża Niewidzialność BogaŚwiętość BogaMiłosierdzie BożeWolność BogaTranscendencja Boga i immanentność BogaOpiekuńczość BożaDobroć BożaSprawiedliwość BożaWszechwiedza BożaPrawdomówność BogaWierność Boża

Opatrzność Boża

Bóg wszystko prowadzi do wyznaczonego mu celu

Tajemnica Trójosobowego Boga

Trójca ŚwiętaPochodzenie Ducha ŚwiętegoFilioqueDziałania Osób BoskichNasz udział w życiu Trójcy Przenajświętszej

Stwórca Rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Stworzenie świata i człowieka

Sześć dni stworzeniaUlepienie Adama z prochu ziemiEwa z żebra AdamaCiągłe stwarzanieTeoria ewolucjiPochodzenie ludzkości od jednej czy od wielu par?  • Współdziałanie z Bogiem StwórcaWspółdziałanie z Bogiem opiekującym się stworzeniami

Aniołowie i złe duchy

AniołowieZłe duchy Cywilizacje pozaziemskie

Rozumna i Nieśmiertelna Dusza człowieka i jego ciało

Cielesno-duchowy wymiar człowiekaDusza ludzkaDowody na istnienie duszyDusza formą CiałaLudzkie "ja"Uzdolnienia posiadane dzięki duszyDusza i psychikaDuchowość duszyRozumność duszyWolność duszy ludzkiejNieśmiertelność duszyDusza po śmierciDusza zwierzęca i roślinna

Poczęte dziecko stworzeniem Bożym

Dziecko w łonie matki odrębną istotą

Godność ludzkiego ciała

Cały człowiek z duszą i ciałem posiada swoją godnośćObraz i podobieństwo Boże

Człowiek posiada sumienie

Człowiek swoim sumieniem odróżnia się od innych istot żywych

(Więcej o sumieniu i jego formowaniu tutaj)

Wolna wola człowieka

Wolna wolaRóżne formy zniewoleńDochodzenie do pełnej wolnościWolność a Boska wszechwiedzaWolna wola Judasza

Cenne dary otrzymane przez Adama i Ewę

Adam i Ewa w rajuStan sprawiedliwości pierwotnejWyjątkowe dary pierwszych rodzicówŁaska jedności i przyjaźni z BogiemDar harmonii i wolności od pożądańDar nieśmiertelnościRajskie "drzewo życia"Dar wolności od cierpieńPozaprzyrodzony dar wiedzyWielkość łask ChrystusaRaj a teoria ewolucji

Grzech pierworodny

Boży zakaz

"Drzewo poznania dobra i zła"Grzech Adama i EwyBoży zakaz dany AdamowiGranica między dobrem a złemNie tworzy się samowolnie zasad moralnych

Kuszenie przez upadłego ducha

Zły duch kusi do grzechuPochodzenie złych duchówWąż-kusicielUpadek aniołówWpływ złych duchów na ludzi i światSposoby zwodzenia przez złe duchy

Wyjątkowe zło grzechu pierwszych rodziców

Upadek pierwszych rodziców faktem historycznymZło grzechu Adama i EwyLekceważące Boga nieposłuszeństwa

Grzech Adama wpłynął na wszystkich ludzi

Powszechne skutki wielkiego grzechu pierwszych rodziców"Cheruby" i "połyskujące miecze" przed rajem

Ludzkość nosząca skazę grzechu pierworodnego

Dziedziczony grzech pierworodnyIstota dziedziczonego grzechu pierworodnegoPanowanie szatana z powodu grzechuGrzech świataSposób przekazywania grzechu pierworodnegoPowszechne skażenie przez grzech pierworodnyJezus i Maryja wolni od grzechu pierworodnegoChrzest zmywa grzech pierworodny

Cierpienie i śmierć

Trwające w ochrzczonych skutki grzechu AdamaCierpienie po grzechu AdamaCierpienie pierwszych rodzicówCała ludzkość cierpiącaKrólowanie śmierci w świecie

Przyciąganie przez zło

Skłonność do zła po grzechu AdamaPożądliwości w człowiekuKuszące złoZagrożenie szukaniem przyjemnościSłużenie MamonieZłudne szukanie swojej wielkościZaburzone relacjeZłe odniesienie do BogaZłe odniesienie do człowiekaZłe doniesienie do siebieEgoizm zamiast miłościZłe odniesienie do świataWłaściwe traktowanie pożądliwości

Zaburzone poznanie

Poznanie ludzkie skażone przez grzechBłądzenie religijneZła znajomość drugiego człowiekaZła znajomość siebieMylenie dobra ze złemSpowolniony rozwój intelektualny

Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży

Bezradność ludzkości wobec zła

Potrzeba Boskiego Wyzwoliciela od grzechu i jego skutkówJan Chrzciciel

Bóg stał się człowiekiem

Wcielenie Maryja i św. JózefSłowo stało się ciałemJedna Osoba i dwie natury w ChrystusieBłąd nestorianizmu

Prawdziwy Wybawiciel i Zwycięzca

Nowy Adam i Nowa EwaZwycięzca śmierci, grzechu i szatanaChrystus-ŚwiatłośćWybawiciel od grzechuZwycięzca szatanaChrystus jedynym Odkupicielem i ZbawicielemPomoc Jezusa w pokusachProblem zbawienia niechrześcijan

Dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa

Boski nauczyciel

Zbawcze nauczanie JezusaProwadzenie do OjcaNasz udział w nauczaniu JezusaKarmienie Słowem BożymWezwanie Jezusa do miłowania

Modlitwa i cuda Zbawiciela

Modlący się Jezus Cuda Jezusa

Zbawcza męka i śmierć

Zbawcza męka i śmierć JezusaŚmierć krzyżowa ofiarą miłościWynagrodzenie Ojcu miłościąWybawienie od "nadchodzącego gniewu"Uobecnianie się ofiary ChrystusaWspółofiarowanie się z Chrystusem

Zstąpienie do otchłani

Treść prawdy o zstąpieniu Chrystusa do piekieł

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie zwycięstwem nad śmierciąPokonanie grzechu przez zmartwychwstanie

Wniebowstąpienie

WniebowstąpieniePo okresie ukazywania sięPrzygotowanie nam mieszkaniaObecność Chrystusa po wniebowstąpieniuNasz udział w tajemnicy paschalnej

Kościół Chrystusa

Natura powszechnego i apostolskiego Kościoła

Założenie KościołaNatura KościołaPowszechność KościołaWidzialność i niewidzialność KościołaApostolskość Kościoła

Czy poza Kościołem można się zbawić?

Konieczność Kościoła do zbawieniaSposoby przynależenia do KościołaPrzyporządkowanie do Kościoła

Wielość posług w Kościele

Posługi oparte na darach Ducha ŚwiętegoPosługi hierarchicznePosługa świeckichWartość posługi papieża

Jedność Kościoła niszczona lub budowana

Jedność KościołaJedność naruszona przez grzechJednoczenie na wzór ChrystusaJedność sakramentalnaJedność w prawdzieŚlady prawdy objawionejWspólne dążenie do zbawieniaMiłość jednocząca KościółJedność wokół papieżaWielość więzów zespalających KościółPełna jedność celem

Świętość Kościoła Umacniana lub osłabiana

Świętość KościołaŚwiętość dzięki łasceWyzwalanie się z grzechu  • Powszechne powołanie do świętości •   Świętość w życiu zakonnym (Więcej o świętości tutaj)

Kościół zaczątkiem i budowniczym królestwa Bożego

Kościół budowniczym królestwa BożegoFormy budowania królestwa BożegoGłoszenie słowa BożegoPosługa sakramentalna

Kościół wobec cierpienia

Usuwanie cierpień ludzkich przez KościółNiesienie krzyża z ChrystusemZbawczy krzyżKrzyż drogą do zmartwychwstaniaWartość ludzi cierpiącychSakrament dla cierpiącychNoszenie w sobie konania ChrystusaMiłość doskonaląca się w cierpieniuNadzieja dla cierpiących

Maryja wielkim darem Boga

Włączenie Maryi przez Boga w plan zbawienia

Maryja z Bożych planachDruga EwaPrzykład doskonałego współdziałania z Bogiem

Dziewicza Matka Boża

Poczęcie Jezusa z Ducha ŚwiętegoStałe dziewictwo MaryiMatka BogaWzór apostolstwaKochająca Matka Kościoła i wszystkich ludziNiepokalane Serce Maryi

Maryja-Pośredniczka

Pośrednictwo MaryiSzafarka łask

Niepokalane poczęcie

Niepokalane poczęcieMaryja odkupiona

Matka święta

Świętość Maryi

Cierpienia Matki Bożej i wszystkich ludzi

Matka cierpiącaZłączona w cierpieniu ze ZbawicielemWspółcierpienie MaryiZjednoczenie z Jezusem i Maryją w cierpieniu

Maryja wzięta do nieba

WniebowzięcieŚwiętych obcowanie

Niewiasta poskramiająca węża-szatana

Niewiasta walcząca z szatanem

Czczenie wraz z Jezusem Jego Matki

Kult maryjnyKult Maryi nie umniejsza chwały BożejNasza cześć miłość do Maryi

Maryja w historii zbawienia

Odzwierciedlenie w Maryi historii zbawieniaPowiązanie z etapami historii zbawieniaŚciśle związana z KościołemZapowiedź tryumfu Boga i zbawionychŚwięta Maryjne

Doskonały wzór życia i modlitwy

(Więcej tutaj)

Eschatologia - Śmieć i wieczne istnienie

Śmierć człowieka i życie duszy nieśmiertelnej

ŚmierćŻyjąca dusza po odłączeniu się od ciałaŚwiadome życie po śmierciUzdolnienia duszy po śmierciŚmierć wejściem w ostatecznośćRóżne postawy wobec śmierciPatrzenie z wiarą na śmierćSpotkanie z Bogiem-MiłościąCzas i rodzaj śmierci wybrany lub dopuszczony przez BogaPomoc zbawionych umierającymMatka Najświętsza przy umierających jej dzieciachBliscy przy śmierci człowiekaAniołowie i dusze czyśćcowe pomagają umierającymPomoc Kościoła okazywana umierającymPrzygotowywanie się na dobrą śmierćŻycie na ustawicznym czuwaniuModlitwa od dobrą śmierćSzukać umocnienia w krzyżu ChrystusaZłączyć się z krzyżem Chrystusa

O lękach związanych ze śmiercią

O śmierci dla tych, którzy jeszcze nie umierają

Sąd szczegółowy

Sąd szczegółowy po śmierciOcena podobieństwa do ChrystusaOcena odniesienia do BogaCzy Chrystus był prawdziwym PanemOcena miłościRozliczenie się z naszego miłosierdziaOcena autentyczności dobraOsądzenie słówOcena wiernościRozliczenie się z telnetówOcena gorliwości apostolstwaBóg sędziąOdrzucone słowo Boże sędziąNiebo, piekło lub czyściec po sądzie szczegółowymBezstronność i sprawiedliwość sądu BożegoMiłosierdzie i sprawiedliwość

Sąd Ostateczny

Sąd OstatecznyRóżnica między sądem szczegółowym i OstatecznymStałość wyroku sądu szczegółowegoSprawiedliwość Sądu Ostatecznego

Czyściec

Oczyszczenie po śmierci możliweBiblijne podstawy nauki o czyśćcuIstota czyśćcaCzyściec dla umierających w stanie łaskiOgień czyśćcowyCzyściec po Sądzie OstatecznymPomaganie duszom czyśćcowym

Niebo

Szczęście niebaPrzyczyny szczęścia w niebieWspólnota zbawionychKonieczność miłości do zbawienia

Wieczne potępienie

PiekłoGrzech zagrożeniem zbawieniaWieczne oddalenie od BogaOgień piekielnyChrystus broni przed potępieniemZbawienie dla nawracających się w chwili śmierci

Nieprzebaczalny grzech przeciw Duchowi Świętemu

Niebezpieczeństwo odkładania nawróceniaBluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu

Miłosierdzie Boże ratunkiem dla grzeszników

Miłosierdzie Boże ratujące przed potępieniem sięUdzielanie łaski wystarczającej do zbawieniaMiłosierdzie pragnące dać jak najwięcej

Przyjście Chrystusa w chwale

Paruzja - Przyjście Chrystusa w chwaleCzas przyjścia ChrystusaZnaki poprzedzające przyjście ChrystusaAntychrystNowe niebiosa i nowa ziemiaPotrzeba czujności

zmartwychwstanie ciał

Powszechne zmartwychwstanie ciałCzas zmartwychwstaniaZmartwychwstanie zbawionych i potępionychTożsamość ludzka po śmierci zmartwychwstaniuMaryja zapowiedzią przyszłej chwały

Szczęśliwe wieczne życie zbawionych

Życie w przyszłym świecieKrólestwo Ojca

Łaska i siedem sakramentów

Bóg zbawiający człowieka przez sakramenty

Chrystus działający w sakramentachDuch Święty działający w sakramentachZnaki działania BogaZnaki przychodzącego BogaTowarzyszenie Boga człowiekowi od narodzin do śmierci

Sakrament chrztu

ChrzestNarodzenie z wody i DuchaKonieczność chrztu do zbawieniaMożliwość zbawienia bez chrztu z wodyChrzest pragnieniaChrzest krwiLos zmarłych dzieci nieochrzczonychSposób udzielania chrztuCharakter sakramentalny chrztuPowszechne kapłaństwo wiernych przez chrzestOżywienie ochrzczonych życiem BożymNiebezpieczeństwo uśmiercenia w sobie życia BożegoUpodobnienie do Boga przez łaskę życia BożegoŁaska usprawiedliwieniaUsprawiedliwienie łaską ChrystusaObmycie i uświęcenie przez DuchaNowe życie usprawiedliwionych przez łaskęWiara usprawiedliwiającaWiara żywaWiara ujawniona w czynachMartwa wiara bez uczynkówProblem łaski usprawiedliwienia poza chrześcijaństwemŁaska usprawiedliwienie małego dzieckaPrzygotowanie się do chrztu dorosłego człowiekaŁaska synostwa BożegoAbba, OjczeDziecięca postawaNaśladowanie Jezusa, Syna BożegoNaśladowanie Ojca niebieskiego

Sakrament bierzmowania

BierzmowanieZstępowanie Ducha na bierzmowanychPobudzanie do apostolstwaCharakter sakramentalny bierzmowania

Najświętszy sakrament

EucharystiaUstanowienie Eucharystii

Realna obecność Chrystusa W Eucharystii

Prawdziwa obecność ChrystusaPrzeistoczenieStała obecność Chrystusa w EucharystiiAdoracja Najświętszego Sakramentu

Komunia św.

Sakrament jedności Pokarm dla duszyZadatek chwały zmartwychwstaniaGodne przystępowanie do Komunii św.Komunia św. duchowaWyjątkowość spotkania z Chrystusem w Komunii św.

Eucharystia ofiarą

Zbawcza ofiara eucharystycznaUobecnienie ofiary krzyżowejZłączenie swojego życia z ofiarą ChrystusaZobowiązujące przymierze z BogiemPowiązanie Eucharystii z kultem świętych

Encyklika o Eucharystii św. Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia"

Eucharystia głoszeniem śmierci ChrystusaRealna obecność Chrystusa Obecność Chrystusa zmartwychwstałegoSpotkanie z żyjącym ChrystusemSubstancjalna obecność Chrystusa zmartwychwstałegoTajemnica przeistoczeniaKomunia z Jezusem zmartwychwstałymJezus żyjący w nasOfiarowanie siebie przez JezusaPodtrzymywanie życia Bożego przez Komunię św.Zjednoczenie z Chrystusem Komunia z Duchem ŚwiętymPomnażanie daru Ducha ŚwiętegoKomunia prawdziwie świętaOczekiwanie na przyjście Chrystusa w chwaleTen, który jest, był i przychodziParuzja podczas Mszy św.Przedsmak niebaPokarm życia wiecznegoZadatek chwały zmartwychwstaniaJedność ze zbawionymiŹródło radości i pokojuWdzięczność i uwielbienie z mieszkańcami niebaŹródło nadzieiZapowiedź nowych niebios i nowej ziemiPobudzanie do ulepszania wszystkiegoDziałać według przykładu Chrystusa

Spowiedź św. - sakrament pokuty

Potrzeba sakramentu pojednania

Sakrament pojednaniaRatunek dla grzesznikaNiemożliwość uwolnienia się od grzechu o własnych siłachGrzech oddala od Boga niszczy życie BożeUstanowienie sakramentu pojednaniaZnak Bożego miłosierdzia

Potrzeba spowiadania się przed kapłanem

Sens spowiadania się ze wszystkich swoich grzechówZnaczenie spowiedzi przed kapłanemRozgrzeszenie ogólneOdpuszczenie grzechów bez spowiedzi

Przebaczenie i nawracanie się

Potrzeba ciągłego nawracania sięŁaska przebaczenia grzechówKonieczność nawracania sięPrzebaczenie połączone z uświęceniemWezwanie do budowania królestwa BożegoWezwanie do tworzenie świata lepszego dla człowiekaWezwanie do wyzwalania ze zła i cierpieniaWezwanie do pomagania osamotnionym

Warunki dobrej spowiedzi

Rachunek sumieniaŻal za grzechyPostanowienie poprawyOgólne i szczegółowe postanowienie poprawyPostanowienie zastępowania zła dobremZamiast pychy miłość i wdzięcznośćSzczere wyznanie grzechówSkutki zatajenia grzechuZapomnienie grzechuZadośćuczynieniePokuta sakramentalna

Odpusty

Warunki odpustu zupełnegoOdpust częściowy

Przygotowanie się do spowiedzi – Pogłębiony rachunek sumienia

Przygotowanie się do spowiedzi św.Dogłębny rachunek sumieniaOcena siebie przed BogiemOcena swojej wiary i miłościJak wiara i miłość formuje moje życieBudowanie doskonałości na miłościMoja miłość w zestawieniu z "Hymnem o miłości"Moje życie według BłogosławieństwUjawnianie się we mnie owoców Ducha ŚwiętegoZagrożenia mojej miłości przez wadyWpływ nastrojów i szukania przyjemności na moje życieMiłość do siebie czy egoizm?Główne zagrożenia mojej miłościNa czym mi bardzo zależy?Kogo lubię a kogo nie lubię?Co mnie rozdrażnia?Na co wydaję pieniądze?Przejawy pychyPrzejawy chciwościPrzejawy nieczystościPrzejawy zazdrościBrak umiaru w jedzeniu i piciuGniew i mściwośćLenistwo i letniość duchowaRachunek sumienia w oparciu o "Dekalog"Moje podążanie do nieba drogą Bożych przykazańPrzykazania ukazaniem, jak miłować Boga i ludziMiłość do BogaMiłość do bliźniegoBóg chce miłować w nasUmacnianie naszej miłości przez ChrystusaRachunek sumienia według "Dekalogu" i grzechów głównychKilka pytań przydatnych do rachunku sumieniaAnalizowanie grzechów głównych w odniesieniu do siebiePrzykazania Boże I-IIIPrzykazania Boże IV-X

Sakrament namaszczenia chorych

Dla kogo jest sakrament chorych?Łaski sakramentu chorychCo przygotować, gdy ma być udzielony sakrament chorych?

Sakrament kapłaństwa

Trzy stopnie kapłaństwaSens celibatu kapłańskiegoKapłaństwo kobiet

Sakrament małżeństwa

Przygotowanie się przez narzeczeństwoMiłość narzeczeńskaDoskonalenie miłości narzeczeńskiejZło współżycia przedmałżeńskiegoZwiązki partnerskie"Pary" wśród młodzieżyUczenie się rozwiązywania konfliktówSzafarz sakramentu małżeństwaMałżeństwo bez obecności kapłana"Uważnienie" małżeństwaNieważność małżeństwaŁaski sakramentu małżeństwaNierozerwalność małżeństwaOddalenie żony z powodu "nierządu"Unieważnienie małżeństwaNierozerwalność małżeństw chrześcijan niekatolikówNierozerwalność małżeństw niechrześcijańskichSeparacja małżeńskaMiłość płodnaWspółdziałanie ze Stwórca człowiekaGrzech przerywania ciążyPowołanie małżonków bezdzietnychOdpowiedzialne rodzicielstwoAntykoncepcja i postawa antykoncepcyjnaNiechęć do posiadania dzieciGrzechy współżycia małżeńskiegoNaturalne metody poczęćNaturalne planowanie poczęćOdpowiedzialność za wychowanieWychowanie religijneUczenie dzieci modlitwyMoralny rozwój dzieckaWłączanie dziecka w życie KościołaŚwiętość małżeństwaMałżeństwo drogą do świętościNie malejąca lecz wzrastająca miłośćBoski Oblubieniec i Oblubienica-KościółMałżeństwo i rodzina w KościelePowołanie rodzin do budowania KościołaUdział rodziny w posłudze prorockiejUdział rodziny w posłudze kapłańskiejUdział rodziny w posłudze pasterskiej

DĄŻENIE DO ŚWIĘTOŚCI - zagadnienia z zakresu teologii moralnej

 

Świętość i doskonałość życia

Jedność z Trójcą Przenajświętszą

Wypełnianie woli OjcaDoskonałość na wzór doskonałości Ojca niebieskiegoNaśladowanie ChrystusaUległość Duchowi ŚwiętemuRozwijanie darów Ducha ŚwiętegoRozwijanie owoców Ducha Świętego

Miłość do Boga i bliźniego

Kierowanie się przykazaniem miłości do Boga i bliźniegoDążenie do miłości ukazanej w "Hymnie o miłości"Służenie innym otrzymanymi talentamiTroska o wszechstronny rozwój bliźniego

Życie według "Błogosławieństw"

 Dążenie do świętości ukazanej w "Błogosławieństwach"

Odrzucenie grzechu

Unikanie grzechów i bliskich okazji do grzechówUsuwanie grzechów głównych

Podążanie za głosem sumienia

Kierowanie się sumieniem i formowanie go

Środki pomagające się uświęcać

 Sposoby pogłębiania świętości

POSTĘPOWANIE WEDŁUG "DEKALOGU":

 I   II   III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

GRZECH I JEGO WIELKOŚĆ

Unikanie grzechu i bliskiej okazji do grzechu

 Zło grzechuZła świadoma i wolna decyzjaGrzech czysto wewnętrzny

Grzech lekki ciężki

Lekka i ciężka winaZależność winy od świadomościZależność winy od dobrowolnościZależność winy od materii grzechuOdróżnianie grzechu lekkiego od ciężkiego

Świadomość złego działania

Przejawy świadomości działaniaGrzechy popełnione dawno

Dobrowolność złego działania

 Czynniki wpływające na wolność działaniaEmocje a stopień winyPrzymus fizyczny i moralny

Wady, złe przyzwyczajenia, nałogi

Nałogi i złe przyzwyczajenia

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Grzech zagrożeniem zbawieniaGrzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuStałe odkładanie nawrócenia

Pokusy

Wartość opierania się pokusomUsuwanie grzechów głównych

Sumienie

Sumienie i formowanie goSumienie i prawo moralneObiektywny porządek moralnyNie można tworzyć dowolnych norm moralnychEtyka sytuacyjnaSumienie przeduczynkowe i pouczynkoweCzynniki wpływające na sumienieFormowanie sumieniaSumienie wrażliwe Sumienie niewrażliweSkrupuły

Kontakt z człowiekiem dzięki dobrym rozmowom

Polepszanie naszego sposobu rozmawiania z ludźmi

Uczucia i budowanie wspólnotyRozmowy zbliżające lub dzielące ludziPotrzeba ujawniania szacunkuZewnętrzne znaki szacunkuUjawnianie swojego słuchaniaWłaściwe reagowanie na słowa rozmówcyUjawniane rozumienie drugiegoZewnętrzne ujawnianie rozumienia drugiegoUjawnianie współodczuwaniaSposoby ujawniania współodczuwaniaPrzewidywać emocjonalne reakcje rozmówcyMiłe rozmowyPrzyczyny przykrych rozmówABC zachowania się podczas rozmówRóżne sposoby mówieniaCiągłe opowiadanieKrytykowanie i obmawianieŻartowanieKomentowanie wszystkiego

Rozwiązywanie konfliktów

Wyzwalanie bliźnich z poczucia osamotnienia

Rozważania

Rozważanie Ewangelii według św. ŁukaszaRozważania na różne tematy

Nauczanie papieża Franciszka

Alfabetyczny wykaz tematów

Błędnie nauki - New Age

New Age

Inne

 Książki - mp3 - pdb

Różne tematy

Świadectwo porażonej przez piorun Glorii Polo o sądzie po śmierci

Ewangelizacja przez internet

Linki

Linki do zaprzyjaźnionych stronGłówne treści zawarte na tej stronie:

BibliaCredoSłownik religijnyTeologia dla dzieciPrawdy wiaryBógObjawienie i objawienia prywatneTrójca ŚwiętaStworzenia-człowiekGrzech pierworodnyJezus Odkupiciel i Jego dziełoKościółMaryjaŚmierć i życie wieczneSakramenty i łaskaŚwiętośćDekalogGrzechSumienieModlitwaKontakt z drugim człowiekiemRozważaniaPapież FranciszekBłędne naukiInneRóżne tematyLinki

WYSZUKIWARKAJesteś (licznik przestał działać) kolejnym, mile widzianym Gościem, który odwiedził stronę od 11 lipca 2000