F

Fałszywe świadectwo

Fałszywy obraz Boga

"Fiat" Maryi

Filioque

Forma Literacka w Piśmie Świętym

Forma ciała — dusza

Formowanie sumienia

Funkcja prorocka, kapłańska, królewska Kościoła