Różne rozważania

 

ROZWAŻANIA O BOGU, ZBAWIENIU I DOSKONAŁOŚCI ŻYCIA

 

Rozważanie Ewangelii według św. Łukasza
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rozważania na różne tematy

Co nas cieszy, a co niepokoi

Nie każdy chce w pełni poznać Boga

Dobre i złe słowa

Drażniące nas postępowanie ludzkie

Sama tylko zewnętrzna poprawność nie wystarcza

Bóg jest miłością

Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa

Jedyna doskonałość: miłość

Po cierpieniu – radość

Dojrzewanie miłości

Współczujący Bóg-człowiek

Bóg zawsze wierny

Bliźni też ugina się pod swoim brzemieniem

Człowiek napełniony Duchem Pańskim

Maryja w chwale nieba

Pożyteczny plon

Bliscy Jezusa Chrystusa

Wzywaj Tego, który jest Drogą

Czyny dobre jak pszenica lub szkodliwe jak chwast

Siewcy dobra i zła

Miłujące Serce Jezusa

Aby znaleźć ukojenie i pokój

Fałszywa droga do Boga

Jezusa ukazujący Serce Boga

Miłość wymagająca

Ubogacenie przez Komunię św.

Jezus twoim Pocieszycielem

Los ziarna słowa Bożego w moim sercu

Błogosławcie tych, którzy was prześladują

Kto wytrwa do końca przy Zbawicielu...

Wskazówka dla spragnionych sukcesu

Potrzebuję Jego miłości

Jego droga jest prosta

Nie trwajmy w ciemności

Ja was pokrzepię

Miłujący jak Ojciec niebieski

Chorzy potrzebują lekarza

Sparaliżowane dobro w człowieku

Kiedy Bóg udziela nam większych darów...

Ja jestem światłością świata

Zawsze znajdziesz w Nim oparcie

Sprawiedliwi ratują grzesznych

Daję ci Moją moc

Fundament prawdy

Pokój wam

Budowanie na skale lub na piasku

Dobre i złe drzewo

Owoce dobre lub złe

Kiedy modlitwa nie może być wysłuchana przez Boga?

Pycha i pokora

Forma modlitwy

Modlitwa serca

Miłość doskonała

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Beze Mnie nic nie możecie uczynić

Ojciec nasz-Stwórca

Ojcze nasz

"Nasz" Ojcze

Moja rozmowa z Bogiem

Modlitewne wsłuchiwanie się w Boga

"Chrystus umarł za nas jako za grzeszników..." (Rz 5,6)

Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego