Rozważanie Ewangelii według św. Jana


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Strona opracowywana powrót do rozdziału 1

Przestroga

Komentarz

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.1 Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.2 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.3 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.4 ha Św.uc Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz?5 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.6 Jednakże mówię wam prawdę:7 zne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.ec On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.8 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie;9 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;10 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.11 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz (jeszcze) znieść nie możecie.12 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.13 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.14 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.15 (J 16,1-15)

1. tytuł rozważania

(Więcej o przyjściu Chrystusa w chwale tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań