Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści      

prawdy wiary zawarte w "Credo"

 

Jak odmawiać "Credo", aby stało się żywą modlitwą?

Można w odpowiednich miejscach dodać, w sercu swoim, wierzę.., albo: uwielbiam Cię za to, że..., albo: kocham Cię..., albo dziękuję Ci za to, że...

(Tutaj więcej wskazówek na ten temat)

Uaktywnione wyrazy lub fragmenty zdań "Credo" odsyłają do artykułów, które omawiają daną prawdę wiary

Wierzę (Objawienie Boże, niewiara i ateizm, religie niechrześcijańskie)

w jednego Boga, (istnienie Boga Miłości, bliskość Boga, miłosierdzie Boże)

Ojca wszechmogącego, (Trójca Przenajświętsza)

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (człowiek, raj, grzech pierworodny, cierpienie w świecie)

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany. (Zstąpienie do piekieł)

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty,

powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów. (Łaska, sakramenty, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania, przygotowanie się do spowiedzi, sakrament chorych, kapłaństwo, małżeństwo)

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. (Śmierć, nieśmiertelność duszy, sąd szczegółowy i ostateczny, czyściec, niebo, piekło, miłosierdzie Boże)

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.


Jak odmawiać "Credo", aby stało się żywą modlitwą?

Można w odpowiednich miejscach dodać, w sercu swoim, wierzę.., albo: uwielbiam Cię za to, że..., albo: kocham Cię..., albo dziękuję Ci za to, że...

(Tutaj więcej wskazówek na ten temat)

Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Powrót na stronę głównąInne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"