Strona główna


Niech dobry i miłosierny Bóg błogosławi wszystkich Odwiedzających i bliskie ich sercu osoby!


Ks. Michał Kaszowski

PODSTAWY NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

«Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą...»

(Łk 21,33)

 

KSIĄŻKA BĘDZIE DOSTĘPNA OD 15 MARCA 2014

Zawartość tej strony

Ostatnie zmiany na stronie:

Najnowszy komentarz do Ewangelii według św. Łukasza

 

Ewangelizacja przez Internet

 

Dzieląc się z innymi Ewangelią, przyczyniasz się do cudownego rozmnożenia pokarmu słowa Bożego (por. Łk 9, 12-17)

*

Również od Ciebie zależy to, czy ktoś dzisiaj usłyszy Ewangelię Jezusa Chrystusa.

*

Dzięki Tobie ktoś może dzisiaj w większym spokoju przeżyć swój kolejny dzień pełen trosk.

*

Jeśli znajdziesz jakąś pożyteczną stronę ewangelizacyjną, zachęć kogoś do zapoznania się z nią!

Dzięki Twojej informacji ktoś dzisiaj zetknie się ze słowem Bożym.

*

Nie opowiadaj tylko o sobie.

Powiedz też coś o życiu Tego, który oddał je na krzyżu dla Twojego i naszego wiecznego szczęścia.

  *

Opowiadasz innym o Twoich spotkaniach z tymi,

którzy – jak uważasz – lubią cię lub kochają.

Powiedz też, przynajmniej czasem, o Tym, który najbardziej Cię kocha, bo jest Miłością. Przypomnij innym dzieła Jego miłości.

*

Ukaż innym

Boga, którego ojcowskie serce drżało z radości, gdy stwarzał Twoją nieśmiertelną duszę;

Jezusa, którego ciało i serce rozdzierało się z bólu na krzyżu dla Twojego wiecznego zbawienia;

Ducha Świętego, który niestrudzenie robi wszystko, byś nie miał serca kamiennego, lecz zawsze dobre, kochające, ludzkie.

*

Zanim klikniesz na:

„lubię to” albo „nie lubię tego”,

zastanów się, czy Bóg też to lubi albo nie może tego polubić.

*

Więcej pożytku przynosi wychwalanie Boga niż siebie.

  

Skrócony przewodnik po stronie

SZUKANIE zawartości strony

Do zawartego na tej stronie nauczania Kościoła można dotrzeć posługując się:

  1. Spisem treści głównych zagadnień dogmatycznych i moralnych, z którego można przejść do szczegółowego spisu treści lub wykazu pytań

  2. Spisami treści poszczególnych rozdziałów dogmatycznych (Tu jest pierwszy spis treści, z którego można przejść do następnych)

  3. Zestawami pytań odnoszących się do poszczególnych rozdziałów (Tu jest pierwszy zestaw pytań, z którego można przejść do następnych)

  4. Umieszczoną poniżej wyszukiwarką interesujących nas słów i wyrażeń

  5. Alfabetycznym indeksem haseł

  6. Tekstem Credo

  7. Wykazem głównych zagadnień teologicznych, omówionych systematycznie

  8. Niektórymi słowami kluczowymi, ułożonymi w porządku alfabetycznymAlfabetyczny indeks haseł (info)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ż Ź

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯSzczegółowa Zawartość stronyO Maryi

O objawieniach prywatnych

O modlitwie i inne

Wierzę (Objawienie Boże, niewiara i ateizm, religie niechrześcijańskie)

w jednego Boga, (istnienie Boga Miłości, bliskość Boga, miłosierdzie Boże)

Ojca wszechmogącego, (Trójca Przenajświętsza)

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (człowiek, raj, grzech pierworodny, cierpienie w świecie)

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany. (Zstąpienie do piekieł)

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty,

powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów. (Łaska, sakramenty, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania, przygotowanie się do spowiedzi, sakrament chorych, kapłaństwo, małżeństwo)

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. (Śmierć, nieśmiertelność duszy, sąd szczegółowy i ostateczny, czyściec, niebo, piekło, miłosierdzie Boże)

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

  • Główne zagadnienia teologiczne, omówione systematycznie

 

Dowody na istnienie Boga,

rozumowe poznanie Go

Bóg zapraszający

nas

do przyjaźni

Bóg

objawia się nam

Postawy wobec Boga objawiającego się:

wiara

niewiara

ateizm

Religie

niechrześcijańskie

a

chrześcijaństwo

Bóg jedyny:

Imię Boga

Natura Boża

Przymioty Boga

Opatrzność Boża

Trójca

Przenajświętsza

Posłannictwa

Osób Boskich

 

Stworzenie człowieka przez Boga,

współdziałanie z Bogiem

Teoria ewolucji

Natura człowieka:

ciało,

nieśmiertelna dusza,

stworzenie duszy dziecka,

obraz i podobieństwo Boże,

rozumność i wolność,

istota posiadająca sumienie

Adam i Ewa

w raju

Łaski otrzymane przez pierwszych rodziców

Grzech

pierworodny i jego następstwa

Zło i cierpienie

na świecie

Jezus Chrystus

prawdziwy Bóg

i człowiek

nasz Odkupiciel:

działalność,

śmierć,

zmartwychwstanie,

wniebowstąpienie

Maryja

Kościół

Działanie Ducha Świętego w Kościele i w człowieku

dary Ducha Świętego,

charyzmaty

Łaska Boża:

przemiana człowieka przez łaskę,

nowe narodzenie,

Boże życie w człowieku,

usprawiedliwienie,

dziecięctwo Boże,

zamieszkanie Boga w człowieku,

przyjaźń z Bogiem

Sakramenty

znakami zbawczego

 działania Boga

Sakrament chrztu

Sakrament bierzmowania

Eucharystia:

realna obecność Chrystusa,

uobecnienie ofiary krzyżowej,

komunia św. i jej skutki

Sakrament pojednania,

przebaczenie grzechów,

nawrócenie się,

odpusty

Sakrament pojednania:

rachunek sumienia,

żal za grzechy,

postanowienie poprawy,

szczera spowiedź,

zadośćuczynienie

Sakrament

 namaszczenia chorych

Kapłaństwo

celibat

Sakrament małżeństwa

Śmierć człowieka

Sąd szczegółowy

i

sąd ostateczny

Czyściec

Niebo

Piekło

a

miłosierdzie Boże

Paruzja

Ostateczne przyjście Chrystusa

Powszechne zmartwychwstanie ciał

Oczekuję

życia w przyszłym świecie

Sumienie i prawo moralne

Miłość największym przykazaniem

Grzech:

grzech lekki,

grzech ciężki,

grzechy główne,

grzech przeciw Duchowi Świętemu,

pokusa

Dziesięć

przykazań Bożych

Modlitwa

Kontakt z drugim człowiekiem:

sposób rozmawiania,

rozwiązywanie konfliktów

Rozważania różne

Błędne nauki:

New Age

Credo

 


Grupy tematyczne wykładów: prawdy wiary, sakramenty, życie chrześcijanina, modlitwa

 

 

 


Dawne wersje strony Do ściągnięcia 

SŁOWNIK TEOLOGICZNY ROSYJSKO-POLSKI

А Б В Г Д Е Ж З И

 Pozostałe hasła są opracowywane tylko w wersji elektronicznej do słownika Goldendict. Sam bezpłatny program Goldendict z instrukcją można ściągnąć stąd, a wersję słownika teologicznego z 1 grudnia 2014 (wersja 2.1) - stąd. (info)Strona główna

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"