O

 Obecność Boga na ziemi

 Obecność Boga w człowieku

Obecność Chrystusa w Eucharystii

Obecność Chrystusa wE wspólnocie

Obietnica

Objawienie Boże

Objawienie – Epifania

Objawienie kosmiczne

Objawienie – Przekazywanie objawienia

Objawienie publiczne

Objawienia Maryjne

Objawienia prywatne

Oblubienica Chrystusa

Obowiązki członków rodziny

Obowiązki dzieci w rodzinie

Obowiązki obywateli

Obowiązki rodziców

Obłuda

Obmowa

Obojętność

Obraz i podobieństwo Boże w człowieku

Obrazoburstwo

Obrazy święte

Obrona

Obrzezanie Jezusa

Ocena stopnia winy

Ocena wielkości grzechu

Oczekuję życia w przyszłym świecie

Oddawanie czci Bogu

Oddawanie czci Najświętszej Maryi Pannie

Oddawanie czci świętym

Oddziaływanie środowiska

Odkładanie nawrócenia zagrożeniem dla zbawienia

Odkupienie

Odnalezienie Jezusa W świątyni

Odnowienie wszystkiego

Odpoczynek

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Odpowiedzialność

ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA NA BOŻE OBJAWIENIE

ODPUSTY

Odpuszczenie grzechów

Odstępstwo poprzedzające przyjście Chrystusa

Ofiara

Ofiara duchowa

Ofiara Eucharystyczna 

Ofiara krzyżowa Jezusa Chrystusa

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ofiarowanie siebie Bogu

Ogień czyśćca

Ogień piekielny

Oglądanie Boga

Ograniczanie liczby potomstwa

Ograniczona moc szatana

Ogród edeński

Ojciec — Bóg naszym Ojcem

Ojciec Święty

Ojcostwo

Ojcowie Kościoła

Ojcze nasz — Modlitwa Pańska

Okaleczanie

Okazja do grzechu

Ołtarz

Opanowanie

Opatrzność Boża

Orędowniczka

Osamotnienie

Oschłości na modlitwie

Osoba ludzka

Osoby Boskie

OSTATNIA GODZINA

Ostatnie namaszczenie

Oszustwo

Oszczerstwo

Ośmieszanie

Owoce Ducha

Oziębłość religijna

Ósme przykazanie Boże