Rozważanie Ewangelii według św. Mateusza


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Strona opracowywana. Powrót do rozdziału I
POWŚCIĄGLIWOŚĆ W SĄDZENIU. OBŁUDA

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.1 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.2 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?3 Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku?4 Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.5 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.6 (Mt )

WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.7 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.8 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?9 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?10 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.11 (Mt )

ZŁOTA ZASADA POSTĘPOWANIA

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.12 (Mt )

CIASNA BRAMA

Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.13 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!14 (Mt )

OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI APOSTOŁAMI

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.15 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi?16 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.17 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.18 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.19 A więc: poznacie ich po ich owocach.20 (Mt )

ŁUDZENIE SAMEGO SIEBIE

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.21 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?"22 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"23 (Mt )

DOBRA LUB ZŁA BUDOWA

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.24 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.25 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.26 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».27 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.28 Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.29 (Mt )

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań