Ł

Łagodność

Łakomstwo

Łaska Boża

ŁASKA KONIECZNA DO DOBREGO ŻYCIA

Łaska uświęcająca

Łaski pełna

Łatwowierność

Łukasz Święty, Ewangelista