Rozważanie Ewangelii według św. Mateusza


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Strona opracowywana. Powrót do rozdziału I
ZNISZCZENIE ŚWIĄTYNI

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.1 Lecz On rzekł do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».2 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»3 (Mt )

POCZĄTEK BOLEŚCI

Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.4 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.5 Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!6 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.7 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.8 (Mt )

PRZEŚLADOWANIE UCZNIÓW

Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.9 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.10 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;11 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.12 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.13 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.14 (Mt )

ZNAKI ZAPOWIADAJĄCE ZBURZENIE JEROZOLIMY

Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie -15 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!16 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.17 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.18 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!19 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.20 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.21 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.22 (Mt )

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie!23 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.24 Oto wam przepowiedziałem.25 Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie!26 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.27 Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.28 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.29 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.30 Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.31 (Mt )

PRZYKŁAD Z DRZEWA FIGOWEGO

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.32 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.33 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.34 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.35 (Mt )

NIEZNANY CZAS PRZYJŚCIA

Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.36 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.37 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,38 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.39 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.40 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.41 (Mt )

POTRZEBA CZUJNOŚCI

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.42 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.43 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.44 (Mt )

PRZYPOWIEŚĆ O SŁUDZE WIERNYM I NIEWIERNYM

Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?45 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.46 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.47 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga",48 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,49 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.50 Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.51 (Mt )

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań