LINKI DO ZAPRZYJAŹNIONYCH STRON

 

http://www.gobbi.pl
Strona poświęcona życiu, posłannictwu oraz pismom włoskiego kapłana, który żył w latach 1930-2011. Dziełem jego życia był "Kapłański Ruch Maryjny", który objął swym zasięgiem wszystkie kraje świata, gromadząc zarówno kapłanów jak i osoby świeckie, wierne Kościołowi katolickiemu, jego nauczaniu i szerzące pobożność maryjną. Ks. Gobbi spisał natchnienia dane mu przez Matkę Bożą w książce "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej", nazywanej też "Błękitną Książką". Może ona być podręcznikiem pobożności maryjnej i świętości życia nie tylko dla kapłanów.


http://www.mariavaltorta.pl
Strona poświęcona życiu i dziełu włoskiej mistyczki, która żyła w latach 1897-1961. Na stronie znajdują się teksty źródłowe, opinie, świadectwa, ciekawe opracowania naukowe.
O pismach, w których zawarła wizje i dyktanda odnoszące się do życia i nauczania Chrystusa, wyraził się jednoznacznie i z aprobatą papież Pius XII, mówiąc: „Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie.” Taką odpowiedź od Papieża usłyszeli podczas udzielonej im audiencji ojcowie Andrea M. Cecchin, Corrado Berti oraz Romualdo M. Migliorini, teolodzy z Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, starający się o publikację dzieła Marii Valtorty i proszący najwyższy autorytet Kościoła o opinię. Informację tę podało „Osservatore Romano” z dnia 26 lutego 1948 r. Wagę tej opinii podkreślił kard. Edouard Gagnon. 31 października 1987 oświadczył: «Sąd wydany przez Ojca Świętego w roku 1948 stanowił oficjalne imprimatur nadane w obecności świadków.»


http://www.voxdomini.pl
Strona prezentująca działalność wydawnictwa "Vox Domini" oraz informacje o wszystkich jego publikacjach. Zawiera również bardzo obszerne archiwum, złożone z tekstów źródłowych oraz artykułów, które przez lata ukazywały się w kwartalniku "Vox Domini", podzielonych na działy: zasady rozeznawania zjawisk mistycznych, współcześni i dawni wiarygodni prorocy i wizjonerzy, żywoty świętych, modlitwy, wydarzenia z życia Kościoła i inne.

http://www.medziugorie.pl
Strona poświęcona wydarzeniom w Medziugorju (Bośnia-Hercegowina), trwającym od roku 1981 do dziś. Na stronie można znaleźć liczne świadectwa pielgrzymów, wywiady z widzącymi, z posługującymi w parafii medziugorskiej kapłanami. Odrębny dział na stronie zawiera kilkadziesiąt opinii pasterzy Kościoła, w tym listy św. Jana Pawła II, oraz wszystkie opublikowane orędzia, przekazywane 25 dnia każdego miesiąca.


http://www.catalinarivas.pl
Strona poświęcona jest boliwijskiej mistyczce, opisującej w swoich pismach wizje odnoszące się do Eucharystii, sakramentu pojednania, namaszczenia chorych i inne. Udzielając imprimatur - zgody na druk jej pism - E. René Fernández Apaza, arcybiskup Cochabamba napisał: "Przeczytaliśmy książki Cataliny i jesteśmy przekonani, że jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drogą zapoczątkowaną w Ewangelii. Książki te również podkreślają wyjątkowe miejsce Dziewicy Maryi – naszego wzoru w naśladowaniu i podążaniu za Jezusem Chrystusem – Matki, której powinniśmy się powierzyć z całkowitym zaufaniem i miłością. Książki te pokazują, jak powinien postępować prawdziwie wierzący chrześcijanin. Z tych wszystkich względów wyrażam zgodę na ich wydrukowanie i dystrybucję oraz polecam jako materiał do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadając na wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele dusz, ukazując im, że jest Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia i miłości.

 

www.teologiakatolicka.info

Opracowywana jeszcze strona jest poświęcona teologii katolickiej jako nauce i jej głównym  działom. Materiał ten może być w przyszłości pomocny dla osób, które myślą o studiowaniu teologii.