Rozważanie Ewangelii według św. Mateusza


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Strona opracowywana. Powrót do rozdziału I
PRZYPOWIEŚĆ O ROBOTNIKACH W WINNICY

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.1 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.2 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,3 i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam".4 Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.5 Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?"6 Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!"7 A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!"8 Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.9 Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.10 Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,11 mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty".12 Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?13 Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.14 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?"15 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».16 (Mt )

TRZECIA ZAPOWIEDŹ MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich:17 «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć18 i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».19 (Mt )

SYNOWIE ZEBEDEUSZA

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.20 On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».21 Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».22 On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».23 (Mt )

PRZEŁOŻEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.24 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.25 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.26 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,27 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».28 (Mt )

NIEWIDOMI POD JERYCHEM

Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu.29 A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: «Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!».30 Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: «Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!».31 Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: «Cóż chcecie, żebym wam uczynił?»32 Odpowiedzieli Mu: «Panie, żeby się oczy nasze otworzyły».33 Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim.34 (Mt )

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań