Rozważanie Ewangelii według św. Mateusza


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Strona opracowywana. Powrót do rozdziału I
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU

ŚCIĘCIE JANA CHRZCICIELA

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie.1 I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».2 Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego, Filipa.3 Jan bowiem upomniał go: «Nie wolno ci jej trzymać».4 Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.5 Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi.6 Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi.7 A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana Chrzciciela!»8 Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać.9 Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu.10 Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.11 Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.12 (Mt )

PIERWSZE ROZMNOŻENIE CHLEBA

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.13 Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.14 A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!»15 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»16 Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».17 On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!»18 Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.19 Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.20 Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.21 (Mt )

JEZUS CHODZI PO JEZIORZE

Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.22 Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.23 Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.24 Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.25 Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.26 Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»27 Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»28 A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.29 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»30 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»31 Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.32 Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».33 (Mt )

UZDROWIENIA W GENEZARET

Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret.34 Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali [posłańców] po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych35 i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.36 (Mt )

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań