Rozważanie Ewangelii według św. Mateusza


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Strona opracowywana. Powrót do rozdziału I
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

PUSTY GRÓB

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.1 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.2 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.3 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.4 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.5 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.6 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».7 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.8 (Mt )

JEZUS UKAZUJE SIĘ NIEWIASTOM

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.9 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».10 (Mt )

PRZEKUPIONA STRAŻ

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.11 Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy12 i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.13 A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».14 Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.15 (Mt )

JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM

OSTATNI ROZKAZ

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.16 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.17 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.18 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.19 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».20 (Mt )

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań