Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści Pytania

Trójca Święta

Ks. Michał Kaszowski

Kościół prowadzący do zbawienia

Zagadnienia


I. ZAŁOŻENIE KOŚCIOŁA PRZEZ CHRYSTUSA II. NATURA POWSZECHNEGO I APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA III. konieczność kościoła do zbawienia. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA  IV. RÓŻNE POSŁUGI W KOŚCIELE V. KOŚCIÓŁ — WSPÓLNOTA DĄŻĄCA DO JEDNOŚCI l JEDNOCZĄCA ŚWIAT W CHRYSTUSIE VI. SAKRAMENTALNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W CHRYSTUSIE l DUCHU ŚWIĘTYM VII. JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W PRAWDZIE l W DĄŻENIU DO WSPÓLNEGO CELU VIII. MIŁOŚĆ JEDNOCZY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA IX. HIERARCHICZNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA X. ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA
XI. DUCH ŚWIĘTY FUNDAMENTEM ŚWIĘTOŚCI XII. ŚWIĘTOŚĆ WYPEŁNIANIEM WOLI BOŻEJ ORAZ NAŚLADOWANIEM CHRYSTUSA
XIII. Świętość pełną miłości służbą człowiekowi
XIV. POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI, A ŻYCIE ZAKONNE XV. KOŚCIÓŁ TWÓRCĄ KRÓLESTWA PRAWDY l MIŁOŚCI
XVI. POMOC KOŚCIOŁA W USUWANIU LUDZKICH CIERPIEŃ XVII. KOŚCIÓŁ NIESIE Z CHRYSTUSEM KRZYŻ ZBAWIENIA

Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"