Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści Pytania

Trójca Święta

Ks. Michał Kaszowski

Grzech pierworodny i jego następstwa

Zagadnienia


Zakaz Spożywania owoców z "drzewa poznania dobra i zła"

Zwodzenie przez szatana

Zło grzechu Adama

Ludzkość po grzechu Adama

 Każdy człowiek skażony grzechem pierworodnym

I. Istota dziedziczonego grzechu pierworodnego

II. Sposób przekazywania grzechu pierworodnego

III. Powszechność grzechu pierworodnego

IV. Sakrament uwalniający od grzechu pierworodnego

Cierpienie i Śmierć w świecie po grzechu Adama

I. Pierwsi rodzice cierpią po swoim upadku

II. cierpieć Będzie cała ludzkość

III. Śmierć – skutek upadku pierwszych rodziców

Powszechna skłonność do zła po grzechu Adama

 I.   Człowiek poddany naciskowi pożądliwości

II.  Zła relacja do wszystkich i wszystkiego rezultatem ulegania pożądliwościom

1.  Złe odniesienie do Boga, ostatecznego celu człowieka

2.  Zła relacja do drugiego człowieka

3.  Niewłaściwe odniesienie człowieka do samego siebie

4.   Nieuporządkowane odniesienie do wszystkich stworzeń

III.   Postawa wobec pożądliwości

Człowiek pozbawiony daru wiedzy po grzechu Adama

I. Grzech Adama dotknął także sferę poznawczą człowieka

II. Błędy w dziedzinie religijnej

III. Zła znajomość drugiego człowieka

IV. Zła znajomość samego siebie

V. Niedoskonałość poznania w dziedzinie moralnej

VI. Grzech hamujący intelektualny rozwój ludzkości

Podsumowanie

Nowy Adam i nowa Ewa dla ocalenia ludzkości

aktualność nauki o grzechu pierworodnym


Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"