Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


KOŚCIÓŁ — WSPÓLNOTA DĄŻĄCA DO JEDNOŚCI l JEDNOCZĄCA ŚWIAT W CHRYSTUSIE


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


KOŚCIÓŁ — WSPÓLNOTA DĄŻĄCA DO JEDNOŚCI l JEDNOCZĄCA ŚWIAT W CHRYSTUSIE

Różne są więzy łączące ludzi: społeczne, uczuciowe, kulturalne. Bóg pragnie, aby jedność ludzkości była jeszcze głębsza. Chce On, aby wszyscy ludzie osiągnęli ją w pełni w Chrystusie (por. KK 1). Jedność tę ma budować Kościół.

1. Jaki wpływ na jedność ludzkości wywiera grzech? Mk 9,33-35

Zarówno grzech pierworodny, jak i grzechy osobiste niszczą miłość, a tym samym - przyjaźń z Bogiem. Grzech oddala od Boga i narusza jedność ludzkości. Nie ma jedności tam, gdzie króluje nienawiść, chciwość, obojętność, grzech.

2. Co czynił i nadal czyni Chrystus, aby zjednoczyć świat? J 11,51-52

Miłosierny Ojciec zapragnął zniszczyć grzech i zjednoczyć rozbitą ludzkość. Dlatego też postał na świat Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (por. J 11,52). Po swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystus postał nam od Ojca Ducha Świętego, który oczyszcza nas z grzechów, odradza duchowo i jednoczy, tworząc jedną rodzinę nazywaną Kościołem.

3. Dlaczego jedność Kościoła jest czymś bardzo ważnym dla Chrystusa? J 17,11

Chrystus chciał, aby jego uczniowie stanowiący Kościół byli zaczątkiem i narzędziem budowania jedności świata (por. KK 1), sam bowiem przyszedł na świat, aby zjednoczyć ludzkość rozdartą z powodu egoizmu i nienawiści. Jezus założył Kościół, aby współdziałał z Nim w zbawianiu i jednoczeniu świata. Zgodnie z wolą Bożą lud Boży ma jednoczyć świat w Chrystusie, ma budować wspólnotę prawdy i miłości. Niestety, obecnie sam Kościół rozdzielony jest na wiele wspólnot: na kościół katolicki, prawosławny i protestancki. Żeby skutecznie jednoczyć świat, najpierw sam lud Boży musi dążyć do jedności. Chrystus założył tylko jeden Kościół, jedno Swoje Mistyczne Ciało, i pragnie, aby Jego uczniowie nie rozdzielali go, lecz usuwali wszystkie zaistniałe podziały.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"