Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści Pytania

Trójca Święta

Ks. Michał Kaszowski

Najświętszy Sakrament

Zagadnienia


SAKRAMENT REALNEJ OBECNOŚCI CHRYSTUSA
SAKRAMENT JEDNOŚCI
EUCHARYSTIA ZBAWCZĄ OFIARĄ

"Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w Chwale"

Powody napisania przez Jana Pawła II encykliki o Eucharystii: "Ecclesia de Eucharistia"

Kontakt z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa dzięki Eucharystii

Realna obecność Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego dzięki przeistoczeniu

1, Zmartwychwstały Chrystus żyje wiecznie

2. Tajemnica przeistoczenia: żywy Chrystus pośród nas

3. Komunia Święta – Zmartwychwstały Jezus żyjący w nas

"Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Eschatologiczny wymiar Eucharystii"

Eucharystia źródłem nadziei na lepszą przyszłość.


Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"