Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści Pytania

Trójca Święta

Ks. Michał Kaszowski

Jezus Chrystus – Odkupiciel i Zbawiciel

Zagadnienia


JEZUS CHRYSTUS, SYN BOŻY l SYN MARYI, JEDYNYM RATUNKIEM DLA LUDZKOŚCI Jezus CHRYSTUS — Zwycięzca grzechu i szatana Jezus – nauczyciel prowadzący ludzkość do Ojca Ewangelia wezwaniem do miłowania wszystkich ludzi Jezus uczy nas modlitwy cudotwórcza DZIAŁALNOŚĆ CHRYSTUSA PANA ZBAWCZA MĘKA l ŚMIERĆ KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA ZSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA DO PIEKIEŁ ZMARTWYCHWSTANIE ZWYCIĘSTWEM CHRYSTUSA NAD ŚMIERCIĄ WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA PANA NASZ UDZIAŁ W TAJEMNICY PASCHALNEJ JEZUSA CHRYSTUSA Nie ma wielu zbawicieli Ani wielu ekonomii zbawienia

Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"