Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

  Strona główna

Streszczenia Ogólny spis treści Pytania

Trójca Święta

Ks. Michał Kaszowski

Doskonalenie kontaktu z drugim człowiekiem przez rozmowy

Zagadnienia


Konieczność jednoczenia świata rozbitego przez grzech Rola rozmów w jednoczeniu świata i zbliżaniu się wzajemnym ludzi do siebie

Słowa dzielą lub zbliżają ludzi

Ujawnianie się  w słowach szacunku, miłości albo lekceważenia

Potrzeba wewnętrznego i uzewnętrznianego słuchania

Konieczność ujawniania rozumienia drugiego człowieka

Ujawnianie współodczuwania

Przewidywać, jakie uczucia wywołujemy w rozmówcy swoim zachowaniem się i słowami

Podstawowe formy zachowania się w czasie rozmów

Mój sposób mówienia i prowadzenia rozmów

  Świadomie lub nieświadomie prowadzimy rozmowy w określony sposób

  Różne sposoby mówienia i rozmawiania

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 

 Twórczy charakter spotkań z ludźmi

Wyzwalanie z poczucia Osamotnienia


Omówienie podstawowych prawd wiary w formie dźwiękowej można znaleźć na płycie z nagraniami mp3: Prawdy wiary Kościoła Katolickiego. Wykłady z teologii ks. Michała Kaszowskiego, lub ściągnąć tutaj.


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"