Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


HIERARCHICZNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


HIERARCHICZNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

Oprócz więzi sakramentalnej, wiary, nadziei i miłości Kościół Chrystusa powinien być zespolony także więzią hierarchiczną.

1. Na czym polega hierarchiczna jedność Kościoła? Mt 16,18-19 

Lud Boży posiada hierarchiczną strukturę. Doskonała jedność Kościoła nastanie zatem wtedy, gdy wszyscy diakoni, prezbiterzy - nazywani też kapłanami - biskupi i pozostali wierni będą trwać w jedności ze sobą oraz z papieżem będącym następcą św. Piotra. Do każdego biskupa Rzymu, a nie tylko do św. Piotra, odnoszą się słowa Chrystusa: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, i tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19).

2. Co znaczy, że Kościół Chrystusa zespalają liczne więzy? Ef 4,4-5

Jedność Kościoła, ludu Bożego i Mistycznego Ciała Chrystusa, jest czymś złożonym, wielowarstwowym. Istnieje bowiem jedność w Chrystusie wytworzona przez sakramenty, szczególnie przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, jedność na płaszczyźnie wiary, nadziei i miłości, a także jedność hierarchiczna. Kiedy Kościół zjednoczy się doskonale w prawdzie i miłości, zjednoczy równocześnie całą rozbitą rodzinę ludzką, usunie z niej jakiekolwiek kłamstwo i egoizm.

3. Kiedy nastanie pełna jedność Kościoła? Ap 7,9-12

Wszyscy należący do Kościoła Chrystusowego - świeccy, kapłani, biskupi wraz z papieżem - powinni tworzyć jedną wspólnotę zjednoczoną ze Zbawicielem. Wspólnotę tę ma łączyć jedna wiara, to samo dążenie do zbawienia, szczera miłość i przyjmowane sakramenty. Doskonała jedność nastanie dopiero wtedy, gdy nadejdzie pełnia królestwa Bożego, czyli w dzień ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale. Do tego czasu jednością ma być ustawicznie budowana i wypraszana przez modlitwę.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"