Rozważanie Ewangelii według św. Jana

TYTUłY ROZWAŻAŃ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Rozdział 1

Boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa (J 1,1-3)

Życie, Światłość prawdziwa i Jej świadek, Jan Chrzciciel (J 1,4-8)

Syn Boży przyjęty lub odrzucony (J 1,9-13)

Wcielone Słowo, Syn Boży (J 1,14-18)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie (J 1,19-34)

Spotkanie Jezusa z pierwszymi uczniami (J 1,35-44)

Jezus i Natanael (J 1,45-51)

Rozdział 2

Cud w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)

Gorliwość Jezusa o dom Ojca (J 2,13-25)

Rozdział 3

Rozmowa Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21)

Chrzest Jezusa i Jana Chrzciciela (J 3,22-24)

Spór w sprawie oczyszczenia (J 3,25-36)

Rozdział 4

Rozmowa Jezusa z Samarytanką (J 4,1-42)

Jezus w Galilei (J 4,43-46)

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego (J 4,46-54)

Rozdział 5

Jezus uzdrawia chromego (J 5,1-18)

Obrona Jezusa przed atakami i oskarżeniami (J 5,19-47)

Rozdział 6

Rozmnożenie chleba przez Jezusa(J 6,1-15)

Jezus idący po jeziorze do swoich uczniów (J 6,16-21)

Pouczenie Jezusa o prawdziwym Chlebie z Nieba (J 6,22-71)

Rozdział 7

Zbliżające się żydowskie Święto Namiotów (J 7,1-13)

Nauczanie Jezusa i spory z Nim w czasie Święta Namiotów (J 7,14-36)

Źródło wody żywej (J 7,37-53)

Rozdział 8

Jezus, oskarżyciele i kobieta cudzołożna (J 8,1-11)

Jezus – pochodząca z wysoka, wyzwalająca i zbawiająca Światłość (J 8,12-59)

Rozdział 9

Uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia (J 9,1-41)

Rozdział 10

Chrystus Bramą i Dobrym Pasterzem, który oddał życie za owce (J 10,1-21)

Pouczenia Jezusa i kolejne ataki na Niego (J 10,22-39)

Jezus w miejscu poprzedniej działalności Jana Chrzciciela (J 10,22-39)

Rozdział 11

Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-44)

Postanowienie zabicia Jezusa (J 11,45-53)

Przebywanie Jezusa w Efraim (J 11,54-57)

Rozdział 12

Namaszczenie Jezusa w Betanii przez Marię, siostrę Łazarza (J 12,1-11)

Wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy (J 12,12-19)

Poniżenie, śmierć i chwała Jezusa Chrystusa (J 12,20-31)

Jezus, Synem Człowieczym, Mesjaszem i Światłością, przyjmowana lub odrzucaną (J 12,32-50)

Rozdział 13

Ostatnia Wieczerza. Obmycie nóg uczniom przez Jezusa (J 13,1-20)

Jeden z apostołów Jezusa Go zdradzi (J 13,21-30)

Pożegnalne pouczenia uczniów (J 13,31-35)

Rozdział 14

Wieczernik. Ostatnie pouczenia dawane przez Jezusa swoim uczniom (J 14,1-31)

Rozdział 15

Winny krzew i latorośle (J 15,1-11)

Przyjaźń z Chrystusem i miłość do ludzi (J 15,12-17)

Uczniowie Jezusa, Jego przyjaciele, w świecie, który nienawidzi (J 15,18-25)

Duch Święty i uczniowie Jezusa świadczący o Nim (J 15,26-27)

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał Kaszowski