Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

 Spis

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Rozważania o Bogu, życiu, zbawieniu i modlitwie


Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego

Jezus powiedział do swoich uczniów słowa, które ich przeraziły: "Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe." (Mt 19,23-26)

Czy to znaczy, że bogaty człowiek nie zbawi się? Nie. Kościół czci bowiem także świętych, którzy dysponowali wielkimi bogactwami, a mimo to weszli do królestwa niebieskiego. Przykładem może być św. Jadwiga, królowa.

Bogactwo samo przez się nie skazuje na potępienie, podobnie jak sama bieda materialna nie zapewnia nikomu nieba. Osiąga szczęście wieczne ten, kto upodabnia się do miłującego i miłosiernego Boga i kocha prawdziwie, żyje dla innych, pomaga, wspiera potrzebujących. Potępieniem natomiast kończy się egoistyczne życie dla siebie samego, w grzechu, bez łaski – życie, w którym zamarła miłość.

Posiadane bogactwa materialne mogą być tak wykorzystane, że rozwiną miłość i tym samym doprowadzą człowieka do chwały nieba. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek używa posiadanych bogactw materialnych nie tylko dla siebie i swojej rodziny, ale też dla dobra bliźnich, którzy znajdują się w różnorakiej nędzy, np. zapewnia im pracę, mieszkanie, wykształcenie, konieczne do życia środki materialne.

Bogactwa nie muszą niszczyć w człowieku miłości i tym samym utrudniać mu wejście do królestwa niebieskiego. Niestety, w bardzo wielu wypadkach bogactwo czyni człowieka niewrażliwym na cierpienia biednego, których bogaty nie przeżył i nie rozumie. Ponadto posiadanie ogromnych bogactw rodzi często obawę przed ich utratą, dlatego zasklepia człowieka w egoistycznych wysiłkach, które zmierzają do ich zabezpieczenia. Dostęp do bogactw ułatwia człowiekowi życie, w którym wszystko koncentruje się wyłącznie wokół przyjemności, np. związanych z jedzeniem, piciem, seksem, podróżami, zaspokajaniem próżności, żądzy władzy itp. Taki styl życia może całkowicie zniszczyć miłość i tym samym uniemożliwić człowiekowi osiągnięcie zbawienia.

Wspomniana już św. Jadwiga mogła wykorzystać fakt, że była królową, do tego, by zaspokajać swoją próżność przyozdabiając się kosztownymi klejnotami, sukniami itp. Nie uczyniła tego. Osiągnęła świętość, bo jej klejnoty nie służyły zaspokajaniu próżności ani przeżywaniu przemijających przyjemności i oddawaniu się rozrywkom, lecz zaspokajały głód biedaków, a także pomogły przez całe wieki sycić w wielu pokoleniach głód prawdy, Święta bowiem przyczyniła się do powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łaska Boża pomogła św. Jadwidze dobrze posługiwać się bogactwem i nie ulegać ich zgubnemu czarowi. U Boga wszystko jest możliwe (por. Mt 19,23-26) – nawet to, że bogactwo nie tylko nie zabije w człowieku miłości, lecz stanie na jej usługach i pomoże się jej rozwinąć.

— "Hosanna" i "ukrzyżuj Go"

"Hosanna" i "ukrzyżuj Go" — to dwa okrzyki symboliczne. Ujawniają one powtarzające się w historii i w życiu każdego człowieka postawy wobec Boga. "Hosanna" to symbol autentycznego lub udawanego i powierzchownego zafascynowania się religią i Bogiem, uwielbienia, dziękczynienia, entuzjazmu religijnego.

"Ukrzyżuj Go" — to powtarzający się od początku historii człowieka okrzyk: "Nie jesteś nam już potrzebny", "Znudziłeś się nam", "Jesteś niewygodny", "Nie potrzebujemy już ciebie", "Damy sobie radę bez Ciebie", "Nie będziesz więcej się wtrącał w nasze życie, w naszą moralność, w nasze sumienie, w nasze prawodawstwo, w naszą politykę, w naszą gospodarkę, w nasze odniesienia do ludzi"

Kto kocha Boga, ten rozumie, jak bardzo jest On lekceważony, dlatego próbuje Mu wynagrodzić swoją wiarą, swoim zaufaniem Mu, swoją miłością, swoim posłuszeństwem. Wynagradzający Bogu mówi do Niego swoim życiem: "Jesteś mi potrzebny", "Jesteś dla mnie kimś najważniejszym", "Twoje przykazania i Twoja wola najwięcej dla mnie znaczą".


Spis

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon wiedzy religijnej