||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (, -) wejście // wejście do świątyni

= (`) wejściowy // śpiew na wejście

= (`, -)

= (`, -, -) wczuć się

#    ||