||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`, -`, -`) uznać, poczytać za || -. -. poczytać komuś coś za winę, uczynić zarzut || poczytać za sprawiedliwość || to zostało mu poczytane za sprawiedliwość

#    ||