||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`, -`, -`) włączać, wcielać, zawierać, obejmować, podłączać, włączać // Ta miłość obejmuje aktywną ofiarę z siebie

= (`, -) włączenie, wcielenie // włączenie do Kościoła przez chrzest

= (`, -`, -`) jeść, spożywać // = spożywać Ciało Chrystusa || spożywać pod postaciami chleba i wina prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusa

#    ||