||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`, -) wprowadzenie, wstęp // wprowadzenie w chrześcijaństwo, inicjacja chrześcijańska || Święto Ofiarowania Maryi

= (`; . . -, -) powierzony, zlecony //  powierzony Kościołowi || , || ze względu na zleconą przez Niego misję

= (`, `, ; . , `) wprowadzić // wprowadzić w || wprowadzić w komunię z Jezusem Chrystusem

= (`) wobec, ze względu na, z powodu // - , ... ze względu na to, że... || ze względu na tajemnice odkupienia

= (`, -`, . `, ) wdowa

= (`, -`, . -`, . . -`) wdowiec

= (`, -, -) wdowi

= (`, -, . ) wdowa

= (`, -`) wdowieństwo

= (`, -, -) być wdowę, być wdowcem

= (`) owdowiały

= (`, -` -`) l. rodzić natchnienie, pobudzać, porywać do czego

= (`, -`, -`) czerpać natchnienie z czego // czerpie natchnienie z Ewangelii

#    ||