||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`, -) welon, woalka, zamglenie

(`) Agagita (Est 3,1,10)

= Buz (Rdz 22,21)

= (`) Buzi (Ez 1,3)

= (`) Buzyta (Hi 32,2)

= Wulgata

= (`) Buna (1 Krn 2,25)

= (`) Binnuj (Ne 9,4)

#    ||