||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) wewnętrzny // jedność wewnętrzna

= natchnienie, sugestia, upomnienie //   oni pod natchnienie Ducha Świętego przepowiadali przyszłość || to przekazane im jest przez Ducha Świętego

#    ||