||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= (`) Heman (1 Krn 2,6)

= (`) Chamat (Joz 13,5)

- = (`-`) Chamat Soba (2 Krn 8,3)

= (`) (Joz 13,19) na górze równiny

- = (`-`) EmekKesis (Joz 18,21)

= (`) Gołębica ( ) (Hi 42,14)

= (`) Emici (Pwt 2,10,11)

= (`) Ammichud (2 Sm 13,37)

= Emmanuel // Księga Emmanuela

= (`) Emausk 24,13)

= (`) Imer (Jer 20,1)

= (`) Chamor (Rdz 33,19)T#    ||