||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= Katarzyna // . Święta Katarzyna ze Sieny

= (`) Ekbatana (Ezd 6,2)

= (`) Eker (1 Krn 2,27)

= () Eklezjastes // Księga Eklezjastesa (Koheleta)

= (`) Ekron (Joz 13,3)

 T#    ||