||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= () Egipt // ucieczka do Egiptu

= (`) egipski // niewola egipska || niewola egipska

= (`, - `, -) Egipcjanin

= (`, -, . . - `, -, . . ) Egipcjanka

= (`) Eglat (Jer 48,34)

= (`) Eglaim (Iz 15,8)

= (`) EnEglaim (Ez 47,10)

= (`) Eglon (Joz 10,3)

= (`) Ehud (1 Krn 7,10)T#    ||