||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= (`) Ezbaj (1 Krn 11,37)

= (`) Ezdrasz (Ezd 7,1)

= (`) Ezechiasz (2 Krn 32,30)

= (`) Ezer (1 Krn 4,4)

= (`) Ezra (1 Krn 4,17)

= (`) Ezrachita (Ps 88,1)

= (`) Ezrachita (1 Krl 5,11)

= (`) Ezri (1 Krn 27,26)

= 1. jej ( ) 2. (.) (arch. bibl.) tak, dalibóg // dalibóg || ", , ! ( 22,20) Tak, przyjdź, Panie Jezu!T#    ||