||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= (`) Etam (Sdz 15,8)

= 1. (`) Efa (imię) (Rdz 25,4) // 2. (`) efa (miara płynów i sypkich ciał)

= (`) Etam (Wj 13,20)

= (`) Etan (1 Krl 4,31)

= (`) Etbaal (1 Krl 16,31)

= (`) Efer (Rdz 25,4)

= (`) Efez

- = (`-`) EfesDammim (1 Sm 17,1)

= efeski // Sobór Efeski

= (`) Etiopia

= (`) Eflal (1 Krn 2,37)

= (`) Etnan (1 Krn 4,7)

= (`) Jefunni (1 Krn 6,41)

= 1. (`) Efod (imię) (Lb 34,23) // 2. (`) efod (strój) (Wj 25,7)

= (`) Efraim (J 11,54)

= (`) Efrata (Rdz 35,16)

= (`) Efratejczyk (Rt 1,2)

= (`) Efraim

= (`) Efron (Rdz 23,8) // (Joz 15,9) góra Efron

= (`) Ittaj (2 Sm 15,19)T#    ||