||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#T


= (`) Erasta (Dz 19,22)

= (`, -) herezja // herezja nestoriańska

= (`, -`) heretyk

= (`) Eri (Rdz 46,16)

= Hermas (Rz 16,14)

= (`) Hermes (Dz 14,12)

= (`) Hermogenes (2 Tm 1,15)

= (`) Hermon (Pwt 3,8)T#    ||