Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


MARYJA MODLĄCA SIĘ ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


MARYJA MODLĄCA SIĘ ZE WSPÓLNOTĄ KOŚCIOŁA

Maryja daje nam nie tylko przykład modlitwy indywidualnej, lecz również - wspólnotowej.

1. Co znaczy, że Maryja daje nam przykład modlitwy z Kościołem? Dz 1,12-14

Kościół to lud Boży, wspólnota uczniów Chrystusa. Po Jego wniebowstąpieniu apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matka Jezusa (por. Dz 1,14). Matka Najświętsza modliła się zatem wraz ze wspólnotą Kościoła ustanowionego przez Jej Syna. l teraz, gdy lud Boży modli się. Ona w niebie wspiera jego modlitwę swoim uwielbieniem Boga, dziękczynieniem i prośbami.

2. Jaką wartość posiada modlitwa we wspólnocie? Mt 18,19-20

Jezus Chrystus jest w szczególny sposób obecny tam, gdzie wierzący modlą się razem. Zbawiciel wzywa nas do modlitwy we wspólnocie, np. w rodzinie. Czyniąc zadość życzeniu Jezusa, można modlić się wspólnie albo codziennie, albo poświęcić na to spotkanie z Bogiem jakiś jeden dzień w tygodniu lub w miesiącu, np. czwartek — dzień przypominający ustanowienie Eucharystii; piątek — dzień stawiający nam przed oczy bezgraniczną miłość Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego wiecznego zbawienia; sobotę — dzień poświęcony czci Najświętszej Maryi Panny. W tym wybranym dniu można np. przez godzinę rozważać Pismo św., odmawiać różaniec, psalmy lub inne modlitwy, można śpiewać pieśni religijne, praktykować modlitwę spontaniczną itp.

Szczególnymi dniami wspólnej modlitwy mogą być pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy czwartek to dzień modlitw o powołania oraz za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. W pierwszy piątek w szczególny sposób wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa zniewagi, jakich doznał z naszej strony. Pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest okazywaniu czci Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie w te dni można praktykować modlitwę wspólną w rodzinie. Miłe Bogu byłoby przystępowanie przynajmniej w te dni całych rodzin do Komunii św., do sakramentu pojednania. Wspólna modlitwa, oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi pomaga nam w osiągnięciu wiecznego zbawienia, którego miłosierny Ojciec na pewno nie odmówi czcicielom Jego Syna i Maryi.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"