||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Achab (1 Krl 16,29)

= (`) Achaz (2 Krl 15,38)

= (`) Achaik (1 Kor 16,17)

= (`) Achaja (Dz 18,12)

= (`) Chakaliasz (Ne 1,1)

= (`) Akan (Joz 7,1)

= (`) Akar (1 Krn 2,7)

= (``) Acharchel (1 Krn 4,8)

= (``) Achasbaj (2 Sm 23,34)

= (``) Achasztari (1 Krn 4,6)

= (`) Achban (1 Krn 2,29)

= (`) Akbor (Rdz 36,38)

= Aachen

= (`) Acher (1 Krn 7,12)

= acheiropity (nie uczyniony ręką ludzką)

= (`) Achzaj (Ne 11,13)

= (`) Akzib (Joz 15,44)

= (`) Achi (1 Krn 5,15)

= (`) Achiasz (1 Krn 11,36)

= (``) Achiam (2 Sm 23,33)

= (``) Achian (1 Krn 7,19)

= (`) Achijezer (Lb 1,12)

= (`) Achikam (2 Krl 22,12)

= (``) Achilud (2 Sm 8,16)

= (`) Achim (Mt 1,14)

= (``) Achimaas (2 Sm 15,27)

= (``) Achimaas (1 Sm 14,50)

= (`) Achiman (Joz 15,14)

= (``) Achimelek (1 Sm 21,2)

= (``) Achinadab (1 Krl 4,14)

= (``) Achinoam (1 Sm 27,3)

= (``) Achinoam (1 Sm 14,50)

= (`) Achio (2 Sm 6,3,4)

= (`) Achira (Lb 1,15)

= (`) Achiram (Lb 26,38)

= (``) Achisamak (Wj 31,6)

= (`) Achiszar (1 Krl 4,6)

= (``) Achitofel (2 Sm 15,12)

= (`) Achitub (1 Sm 14,3)

= (`) Achiud (Lb 34,27)

= (`) Achichud (1 Krn 8,7)

= (``) Achiszachar (1 Krn 7,10)

= (`) Achiasz (1 Sm 14,3)

= (`) Achlab (Sdz 1,31)

= (`) Achlaj (1 Krn 2,31)

= ahmadija (sekta muzułm.) (, )

= ahmadija (sekta muzułm.)

= (`) Achoach (1 Krn 8,4)

= (`) Akor (Joz 7,24)

= (`) z Achoach (2 Sm 23,28)

= (`) Achochita (1 Krn 11,12)

= (`) Achrach (1 Krn 8,1)

= (`) Aksa (Joz 15,16)

= (`) Akszaf (Joz 11,1)

= (`) Achuzam (1 Krn 4,6)

= (`) Achuzat (Rdz 26,26)

= (`) Achumaj (1 Krn 4,2)

= (`) Aszchur (1 Krn 4,5)

#    ||