||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Appaim (1 Krn 2,30)

= (`) Atajasz (Ne 11,4)

= (`) Attaj (1 Krn 12,12)

= (`) Ataliasz (1 Krn 8,26)

= (`) Atanazy // . św. Atanazy // "Quicumque", . ( 192) symbol "Quicumque", nazywany Symbolem św. Atanazego

= (``) Etanim (1 Krl 8,2) ()

= (`) Atara (1 Krn 2,26)

= (``) Atarim (Lb 21,1)

= (`) Afek (Joz 12,18)

= (`) Afeka (Joz 15,53)

= (`) Afijach (1 Sm 9,1)

= Atena (bogini)

= Atenagoras

= (`) Ateny

= (`) Atlaj (Ezd 10,28)

= (`) Haofni (Joz 18,24)

= (`) Athos // święta góra Athos

= (`, -, . -) z Athosu, mieszkaniec Athosu //

= (`, `) z Athosu // portrety z Athosu // według zwyczajów z Athos || starzec z Athos || mnich z Athosu

= Afrodyta

= aftarodoketyzm (herezja)

= aftartodokeci (julianici, gajanici) (sekta monofizycka)

= (`, -) afekt // "" ( 1771) wyrażenie "namiętności" oznacza afekty lub doznania. , || , ( 1768) Silne uczucia nie świadczą ani o moralności, ani o świętości osoby // stanowią one niewyczerpany zasób obrazów i odczuć, w których wyraża się życie moralne.

= (`, -) afektacja

= (`) afektywny, uczuciowy

= (`; . . -, -) afektowany, przesadny

= (`, -, -) przesadzać, afektować

= (`) afiliacyjny

= (`, -) afiliacja

#    ||