||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) augsburski // augsburskie wyznanie wiary || augsuburski pokój religijny

= (`, -) audiencja // audiencja papieska

= (`) audiowizualny // audiowizualne środki masowego przekazu

= audytor ( )

= (`, -) autentyczność // autentyczność relacji z Bogiem

= (`; . . -, -) autentyczny

= (`, -) autyzm

= (`, ., .) autodafe

#    ||