||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Ana (Rdz 36,24)

= (`) Ajjalon (Joz 10,12)

= (`) Ajjat (Iz 10,28)

= (`) Ain (Lb 34,11)

= aion (po grecku: wiek, czas, wieczność)

= (`) wonna trzcina (Pnp 4,14)

= (`) Ajja (2 Sm 3,7)

#    ||