||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Endor (1 Sm 28,7)

= aerianie (sekta)

= aerianizm (sekta)

= (`) Azaz (1 Krn 5,8)

= (`) Azazjasz (1 Krn 15,21)

= (`) Chazael (1 Krl 19,15)

= (`) Azaniasz (Ne 10,10)

= (`) Azarel (Ezd 10,41)

= (`) Azareel (1 Krn 12,7)

= (`) Azariasz (1 Krl 4,2)

= (`; . . -, -) hazardowy

= (`) Azbuk (Ne 3,16)

= (`, -) abcedarium, abeceturium

= (`) Azgad (Ezd 2,12)

= (`) Azek (Joz 10,10)

= (`) Azeka (Joz 15,35)

= (`) Azzan (Lb 34,26)

= (`) Uzzjel (1 Krn 15,20)

= (`) Aziza (Ezd 10,27)

= (`) Azmawet (2 Sm 23,31)

= (`) Azmawet (1 Krn 8,36)

- = (`-`) AznotTabor (Joz 19,34)

= (`) Azor (Mt 1,13)

= (`) Aszdod (Joz 13,3)

= (`) Azriel (1 Krn 5,24)

= (`) Azrikam (1 Krn 3,23)

= (`) Azuba (1 Krl 22,42)

= (`) Azzur (Ne 10,18)

= (-) al-Azhar (uczelnia arab.)#    ||