Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


MODLITWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


MODLITWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pod wieloma względami Maryja stanowi wzór dla wierzących. Daje nam między innymi przykład modlitwy.

1. Jaka modlitewna postawa Maryi ujawnia się w Jej hymnie: „Wielbi dusza moja Pana”? Łk 1,46-55

Jezus, Syn Boży, gorąco pragnął przemienić serce człowieka, pobudzić je do miłości i przyjaźni z Bogiem. Chciał, aby człowiek zaufał dobremu Ojcu i wypełniał Jego wolę, dlatego w swoim nauczaniu podkreślał Jego dobroć, miłość, życzliwość, miłosierdzie. Maryja Panna dobrze pojęła wielkość miłości Boga do Niej i do całej ludzkości, dlatego też potrafiła Go wielbić i dziękować Mu. Bogarodzica daje nam przykład modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, pokory, miłości, zaufania. Można nauczyć się stałego kontaktu z Bogiem układając samodzielnie (najlepiej pisemnie) modlitwy na różne okazje, np. z okazji odzyskanego zdrowia.

2. Co znaczy, że Maryja dała nam w Kanie Galilejskiej przykład modlitwy prośby? J 2,1-12

Bardzo uważna i wrażliwa Maryja dostrzegała wszystkie ludzkie potrzeby. Jej współczujące serce pragnęło pomóc każdemu cierpiącemu. Gdy w Kanie Galilejskiej nie umiała osobiście pomóc gospodarzowi wesela, poprosiła o pomoc Jezusa Chrystusa. Św. Jan wspomina: „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają wina»” (J 2,1-3). Jezus wysłuchał prośby Matki i pomógł gospodarzowi wesela, przemieniając wodę w wino. Dokonał pierwszego cudu dlatego, że Jego Matka poprosiła Go o pomoc.

Zachowanie się Maryi w Kanie Galilejskiej to przykład modlitwy wstawienniczej, o której wielokrotnie mówił Zbawiciel. Zachęcał: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu, otworzą” (Łk 11,9-10).

Naśladujemy Maryję proszącą, gdy modlimy się za żywych i zmarłych. Miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych jest listopad. Można im okazywać pomoc, np. modląc się w rodzinie, odmawiając różaniec, uczestnicząc we Mszy św., przystępując do Komunii św., czyniąc dobro lub zyskując za nich odpusty.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"