Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Przymioty Boga


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:Przymioty Boga

Kiedy pragniemy poznać coś lub kogoś, między innymi zadajemy sobie takie pytanie: jaka jest ta rzecz lub osoba. Każdy bowiem przedmiot, zwierzę, człowiek posiada pewne charakterystyczne cechy, właściwości, np. coś jest małe, lekkie, okrągłe itp. Człowiek zaś może być życzliwy, energiczny, wesoły, smutny itp. Cechy mogą się odnosić do samej natury lub do różnych działań. I tak np. możemy powiedzieć o człowieku, że jego natura jest duchowo-cielesna, a działanie np. zmienne, zgodne lub niezgodne z sumieniem itd.

Odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do Boga może być udzielona w niewielkim stopniu przez naturalną zdolność poznawczą rozumu, w większym zaś – przez Boże objawienie. Duch Święty, który przenika głębokości samego Boga (por. 1 Kor 2,10), swoim światłem pomaga nam poznać Istotę nieskończenie doskonałą, pouczając nas, jaki jest nasz Pan, Ojciec, Stwórca i Zbawiciel. 

Chociaż Bóg jest absolutnie prosty, to jednak my wielu słów musimy użyć, by choć częściowo wyrazić, jaki jest Bóg, jakie jest Jego działanie, Jego odniesienie do nas itp. 

W następnych artykułach następujące przymioty Boga:


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"