Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski


"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." (Mt 5,48) Oto Chrystusowe wezwanie skierowane do każdego z nas. Rozważmy, pod jakim względem doskonałość Boga Ojca stanowi dla nas wzór.

Być jak Ojciec niebieski, który daje wszystko

Wszystko otrzymaliśmy od Ojca, który nas stworzył: życie, uzdolnienia, środki podtrzymujące nasze istnienie. Rodzice przekazali nam tylko życie, natomiast naszym Stwórcą w całym tego słowa znaczeniu jest Bóg. On to bowiem powołał do istnienia z nicości nasze duchowe i wieczne "ja", nazywane nieśmiertelną duszą. On stworzył dla nas ziemię, aby była naszym domem, opiekuje się nami, prowadzi nas do celu ostatecznego.

Stać się doskonałym na podobieństwo Ojca niebieskiego dla rodziców znaczy przekazywać życie i troszczyć się o nie. Dla tych zaś, którzy nie zostali powołani do rodzicielstwa, naśladowanie Ojca — to ustawiczna troska o wszystko, zwłaszcza zaś o ludzi, którzy zostali postawieni na naszej drodze życiowej.

Przebaczać tak, jak czyni to Bóg, nasz Ojciec

Bóg jest Bogiem bogatym w miłosierdzie, gotowym zawsze przebaczyć. Tę Boską cechę ukazuje nam przypowieść Jezusa o niemiłosiernym dłużniku, który sam uzyskał od króla darowanie wielkiego długu, lecz nie chciał wykazać się dobrocią wobec swojego dłużnika i kazał go wtrącić do więzienia.

"Gdy [król] zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu." (Mt 18,24-35)

Pouczenie przypowieści jest jednoznaczne: kto chce być doskonały, jak doskonały jest Ojciec niebieski, ten powinien przebaczać bliźnim.
STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon wiedzy religijnej