Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Poddanie się mocy Ducha Świętego


Duch Święty zstąpił na nas w sakramencie chrztu i bierzmowania po to, by prowadzić nas do pełnej doskonałości. "Dzięki Jego działaniu, które dosięga głębin duszy, człowiek, w pokorze zaczerpniętej z Chrystusa, może stać się doskonały jak Ojciec, który jest w niebie." ("Credo" Pawła VI) Tę doskonałość można osiągnąć jedynie wtedy, gdy współdziałamy z Duchem Świętym. Rozważmy więc dokładniej, na czym to współdziałanie polega.

Duch przebaczenia

Kto poddaje się działaniu Ducha Świętego, ten staje się podobny do Jezusa Chrystusa i do Ojca niebieskiego, który Go posłał. Duch Święty rozbudza w ludzkim sercu zdolność przebaczania. Uzdalnia do tego, by przełamywać naturalną skłonność do kierowania się zasadą: "Oko za oko, ząb za ząb" (por. Mt 5,38). Duch Święty umożliwia kierowanie się inną zasadą, którą podał nam Jezus Chrystus: "A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!" (Mt 5,39-41).

Bez światła Ducha Bożego człowiek nie potrafi pojąć mądrości zawartej w tym nakazie Chrystusa i wyda mu się on zachętą do bezczynności, do tolerowania zła, do tchórzostwa, do ujawniania swojej słabości itp. Bez mocy pochodzącej od tegoż Ducha nikt nie znajdzie w sobie tyle naturalnych sił, by według Chrystusowego pouczenia ukształtować swoje życie. Kiedy więc trudno nam przebaczać, warto przypomnieć sobie o modlitwie do Ducha Świętego — Ducha Przebaczenia.
 
STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon wiedzy religijnej