||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (, -) gniew

= (`, -) gnoseologia ( )

= (`, -) gnostyk

= (`, -) gnostycyzm

= (`) gnostyczny

#    ||