||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= obraz Matki Bożej z Gwadelupy

= gwardian // ( )

= Romano Guardini

= (`, -) gwardia // Papieska Gwardia Szwajcarska

- = (`-) gdzieś, gdzieś tam // - gdzieś tam, na niebie

#    ||