||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Gaal (Sdz 9,26)

= (`) Gaasz (Joz 24,30)

= habitualny (, ) // - () ... ( 2000) Łaska uświęcająca to stały (habitualny) dar... || () ... () ( 2000) Odróżnia się łaskę stałą (habitualną) ... od łaski oddziaływującej (aktualnej) ...

= (`, - `, -) habitus ()

= Habsburgowie

= (`) habsburski

= (`) Gibeon (2 Sm 5,25)

= (`) Gibeon (Joz 11,19)

= (`) Gibeonici (2 Sm 21,1)

= (`) Bigtan (Est 2,21)

= (`) Gibbeton (1 Krl 15,27)

= (`) Gabbata (J 19,13)

= gabbata ()

= (`) Gabriel (Dn 8,16)

= (`) Gabriel // archanioł Gabriel

= (`) Haggadol (Ne 11,14)

= (`) Hagri (1 Krn 11,38)

= (, -) gad // gady, płazy

=Gad (1 Sm 22,5)

= (`) Hadad (Rdz 36,35)

= (`) HadadRimmon (Za 12,11)

= (`, -) 1. wróżenie 2. domyślanie się

= (`) Hadar (Rdz 36,39)

= (` `) kraj Gerazeńczyków (Mk 5,1)

= (`) Hadassa (Est 2,7)

= (`, -) wróżbita

= (`) Gaddiel (Lb 13,10)

= (`) Gaddi (Lb 13,12)

= (`) Geder (Joz 12,13)

= (`) Gadi (2 Krl 15,14)

= (`) z Gad (2 Sm 23,36)

= (` `) dolina Gad (2 Sm 24,5)

= (` `) ziemia Gada (1 Sm 13,7)

= (`) Hadoram (Rdz 10,27)

= (`) Haenam (Joz 15,34)

= (`) Gaza (Rdz 10,19)

= (`) Gazer (1 Krn 2,46)

= (`) Gezer (Joz 10,33)

= (`) Gazzam (Ezd 2,48)

= (`) Gajus (Dz 19,29)

= Aj (Rdz 12,8)

= (`) Hakkatan (Ezd 8,12)

= (`) Hakkos (1 Krn 24,10)

= (`) Gilead (2 Krl 10,33)

= (Ga`) Galal (1 Krn 9,15)

= (Ga`) Galacji (1 P 1,1)

= (`, -) Galaci, Galacjanie // . . List św. Pawła Apostoła do Galatów (Galacjan)

= (`) (Ez 10,13) : .

= (`) Gilgal (Pwt 11,30)

= Galileusz (Galileo Galilei)

= (` `) Jezioro Galilejskie (Mt 4,18)

= (`) Galilea

= Galilea ( )

= (`, -, . -,-) Galilejczycy

= (`) () BatGallim (Iz 10,30)

= galikanizm

= (`) gallikański // obrządek gallikański

= (`, -) gallikanizm

= (`) Gallim (1 Sm 25,44)

= (` Gallio) (Dz 18,12)

= (`) Hallochesz (Ne 3,12)

= (`) Manachata (1 Krn 2,52)

= Ham (Rdz 14,5)

= Vasco da Gama

= (`) (Ez 27,11) Gamadyci, wojsko z Gamady, wojsko doborowe (por. )

= (`) Gamliel (Lb 1,10)

= ( ) Gamaliel

= (`) Brama Rewii (Ne 3,31)

= (`) Hamona (Ez 39,16)

= (`) Gamul (1 Krn 24,17)

= (`) Happisses (1 Krn 24,15)

= (`) Haran (1 Krn 23,9)

= (`) z Hararu (2 Sm 23,11)

= (`) Gereb (2 Sm 23,38)

= (`) Gareb (Jer 31,39)

= (`) Garizim (Pwt 11,29)

= Garmita || .

= (`) Garmita (1 Krn 4,19)

= harmonici , rappiści (sekta protest.)

= harmonia // , , , || Harmonia, w której oni przebywali, utworzona dzięki sprawiedliwości pierwotnej, jest zniaszczona.

= (`) z Haroru (1 Krn 11,27)

= (`) Reajasz (1 Krn 2,52)

= (`) Harum (1 Krn 4,8)

= (`) Hassenua (1 Krn 9,7)

= (`) Hassoferet (Ezd 2,55)

= (`) Gatam (Rdz 36,11)

= (`) Hatak (Est 4,5)

- = (-`) GatRimmon (Joz 19,45)

= (`) GathaChefer (2 Krl 14,25)

= (`) Chakaliasz (Ne 10,2)

= (`) Gacham (Rdz 22,24)

= (`) Gachar (Ezd 2,47)

= (`) Chakila (1 Sm 23,19)

= (`) PiHachirot (Lb 33,8)

- = (`-`) ChasarAddar (Lb 34,4)

- = (`-`) ChasarEnan (Lb 34,9)

- = (`-`) ChasorEnon (Ez 47,17)

= (`) Haslelponi (1 Krn 4,3)

= (`) Chasor (Joz 15,25)

- = (`-`) ChasorChadatta (Joz 15,25)

= (`) Chaszem (1 Krn 11,34)

#    ||