||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (`) Giach (2 Sm 2,24)

= (`) hiacynt (Ap 9,17)

= (`) Gibbar (Ezd 2,20)

= (`) Gibea (Joz 15,57)

= (``) Gibbeton (Joz 19,44)

= (`) Gibeat (Joz 18,28)

= (`) Gibea (1 Krn 2,49)

= (`) Giblici (1 Krl 5,18)

= (`) Giddalti (1 Krn 25,4)

= (`) Giddel (Ezd 2,47)

= (`) Iddo (1 Krl 4,14)

= (`) Gideoni (Lb 1,11)

= (`) Gideom (Sdz 20,45)

= (`) Gechazi (2 Krl 4,12)

= hieroglif ()

= hieroglificzny ()

= (`) z Gizonu (1 Krn 11,34)

= (`) Gilalaj (Ne 12,36)

= hylemorfizm

= (`) Hillel (Sdz 12,13)

= (`) Gilo (Joz 15,51)

= (`, -) hilozoizm

= gilbertianki

= gilbertianie

= (`) Gimzo (2 Krn 28,18)

= (, -) hymn ( )

= hin (hebrajska miara płynów) (Wj 29,40)

= (`) Ginneton (Ne 12,4)

= (`) Ginneton (Ne 10,7)

= (`) Gichon (1 Krl 1,33)

= hiperdulia (kult oddawany Maryi)

= (`, -) hipnoza

= (`, -) hipoteza

= (`) Girzyci (1 Sm 27,8)

= (`) Gerszom (Wj 2,22)

= (`) Gerszon (Rdz 46,11)

= (`) Gittaim (2 Sm 4,3)

= (`) Gichon (Rdz 2,13)

= (`) Giszpa (Ne 11,21)

#    ||