Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ


ДУ

дуализм = (дуал`изм, -а) (filoz.) dualizm

 

дуалист = (дуал`ист уал`ист, -а) dualista

 

дуалистический = (дуалист`ический) dualistyczny

дубрава = (дубр`ава, -ы) dąbrowa, dęby (Pwt 11,30)

Дума = (Д`ума) Duma (Rdz 25,14)

дурной = (дурн`ой; кр. ф. д`урен и дурён, дурн`а, д`урно, д`урн`ы) zły, niedobry, brzydki // дурной пример – zły przykład || дурной поступок – zły czyn

дух = (дух, -а и -у, мн.) 1. duch // дух христианской свободы – duch wolności chrześcijańskiej || Иногда бывает, что душу отличают от духа (ККЦ 367) – Niekiedy odróżnia się duszę od ducha 2. Дух Господень – Duch Pański || Дух Святой – Duch Święty

духовенство = (духов`енство, -а) duchowieństwo

духовность = (дух`овность, -и) duchowość // духовность христанская – chrześcijańska duchowość || духовность брака – duchowość małżeństwa || формы духовностиformy duchowości || духовность мирян – duchowość świeckich || духовность базилианская – duchowość bizantyjska || духовность августинская – duchowość augustiańska || духовность бенедиктинская – duchowość benedyktyńska || духовность францисканская – duchowość franciszkańska || духовность доминиканская – duchowość dominikańska || духовность кармелитская – duchowość karmelitańska

духовный = (дух`овный; кр. ф. -вен, -вна) 1. duchowy // духовная близость – bliskość duchowa || духовная борьба – walka duchowa || духовная реальность – duchowa rzeczywistość || духовное руководство – kierownictwo duchowe || духовные упражнения – ćwiczenia duchowne (вид духовной практики) || тварь духовнаяstworzenie duchowe // 2. duchowny || духовная семинария – seminarium duchowne

душа = (душ`а, -`и, вин. д`ушу, тв. душ`ой, мн. д`уши, душ) dusza // душа есть форма тела – dusza jest formą ciała || человеческое тело одушевлено духовной душою (ККЦ 364) – ciało ludzkie jest ożywione przez duchową duszę || единство души и тела – jedność duszy i ciała || власть духовных свойств души над телом – panowanie duchowych władz duszy nad ciałem || каждая человеческая душа сотворена непосредственно Богом – każda ludzka dusza jest stworzona bezpośrednio przez Boga || духовная душаduchowa dusza (mająca cechy ducha) || разумная душаdusza rozumna || разумная человеческая душа - вольна  – rozumna ludzka dusza jest wolna || бессмертная душаdusza nieśmiertelna || Вероучение гласит, что духовная, бессмертная душа сотворена непосредственно Богом. (ККЦ 382) – Według nauki wiary duchowa i nieśmiertelna dusza jest stworzona bezpośrednio przez Boga || Иногда бывает, что душу отличают от духа (ККЦ 367) – Niekiedy odróżnia się duszę od ducha || жизнь бессмертной души – życie duszy nieśmiertelnej || В смерти - разлучении души и плоти – (...) душа идет навстречу Богу – (ККЦ 997) – W śmierci, będącej rozłączeniem duszy i ciała, dusza idzie na spotkanie z Bogiem || Смертью душа разлучается с телом (ККЦ 1016) – Przez śmierć dusza oddziela się od ciała || состояние разделения души и тела – stan oddzielenia duszy i ciała || Его душа была отделена от тела (ККЦ 626) – Jego dusza była oddzielona od ciała || В воскресении Бог вернет жизнь нашему преображенному телу, соединяя его с нашей душой. (ККЦ 1016) – W zamrtwychwstaniu Bóg przywróci życie neszemu przemienionemu ciału, jednocząc je z naszą duszą || Пренепорочная Дева, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу – Niepokalana Dziewica, zakończywszy wędrówkę ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do niebieskiejch chwały || || конечная судьба душиostateczny los duszy || грех есть „смерть души” (ККЦ 403) – grzech jest „śmiercią duszy” || Дух есть как бы душа мистического Тела (ККЦ 809) – Duch jest jakby duszą mistycznego Ciała (Kościoła) || Любовь - душа святости (ККЦ 826) – Miłość jest duszą świętości || отдых тела и душиodpoczynek duszy i ciała || власть попечения о душах (ККЦ 937) – władza duszpasterska || душа всего апостольства – duch całego apostolstwa // 2. życie || "отдать душу Свою для искупления многих" (Мф 20,28) – oddać życie Swoje jako okup za wielu

дуэль = (ду`эль, -и) pojedynekДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке